Biovigen - zaopatrzenie laboratoriów
biuro@biovigen.pl | Tel. +48 791555380
zamowienia@biovigen.pl | Tel. +48 438230358

FISH & BAC CLONE

FISH (Fluorescence in situ hybridization) jest potężnym narzędziem do określania wielu anomalii chromosomowych. Jest to nowoczesna technika podnosząca m.in. jakość diagnostyki cytogenetycznej. To technika uzupełniająca metodę cytogenetyki klasycznej poprzez identyfikację addycji, insercji oraz inne aberracje z wykorzystaniem znaczników fluorescencyjnych.

Technika FISH wykorzystywana jest do diagnostyki chorób rozrostowych układu krwiotwórczego, guzów litych, czerniaka, białaczek. Stosuje się ją również w szybkiej diagnostyce przedurodzeniowej, do badania kariotypu płodu z pobranego płynu owodniowego.

Istotne znaczenie obecnie ma w diagnostyce preimplantacyjnej PGD do badania komórek zarodka przed inseminacją.

Oferujemy wysokiej jakości panel sond molekularnych VYSIS firmy Abbott Molecular.