Biovigen - zaopatrzenie laboratoriów
biuro@biovigen.pl | Tel. +48 791555380
zamowienia@biovigen.pl | Tel. +48 438230358

Nowości

DEVYSER FH NGS 15.09.2017

       


 


 

Devyser FH  NGS

Diagnostyka hipercholesterolemii rodzinnej.


     Zestaw FH Devyser umożliwia analizę wariantów sekwencji w ludzkich genach związanych z rodzinną hipercholesterolemią (FH) i polimorfizmami związanymi ze skutecznością leczenia statyną

Odkryj zalety produktu:

 • analiza wszystkich genów odpowiedzialnych za FH (LDLR, APOB, PCSK9, APOE, STAP1, LDLRAP1)

 • uproszczona procedura i zredukowany czas pracy manualnej do 45 minut

 • detekcja CNVs (Copy Number Variations) w genie LDLR

 • zestaw pozwala na analizę dodatkowych 12 SNPs wpływających na poziom cholesterolu LDL

 • detekcja 6 SNPs w leczeniu statynami oraz oznaczenie CNVs

Przeznaczony do rutynowych badań laboratoryjnych

 • zestaw Devyser FH jest łatwy do wdrożenia oraz wysoko opłacalnym rozwiązaniem do przygotowania biblioteki

 • w oparciu o amplikony

 • tylko 2 reakcje PCR

 • odczynniki gotowe do użycia

 • przyjazny dla użytkownika proces pracy laboartoryjnej

 • szybki czas przygotowania biblioteki

 • minimum pracy manulanej zredukowanej do 45 min

Procedury objęte testem:

 • ukierunkowane przygotowanie biblioteki

 • indeksowanie próbek/ barkodowanie molekularne – indeksy liofilizowane

 • pulowanie próbek i następnie oczyszczanie

  Chcesz dowiedzieć się o dodatkowych zaletach tego produktu.
  Zadzwoń:43 823 03 58 lub napisz na adres biuro@biovigen.pl

          Ulotka produktu -  PDF                            

 
 

DEVYSER BRCA NGS 15.09.2017
   
               


 

Devyser BRCA NGS

            Next-generation sequencing, For in vitro Diagnostic Use,

    Devyser BRCA NGS kit jest zestawem do diagnostyki in vitro, przeznaczonym do wykrywania wariantów sekwencji w genach BRCA1 i BRCA2. Zestaw wykrywa mutacje dziedziczne i nabyte w genach
BRCA1 i BRCA2, które wiążą się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju raka sutka i jajnika.

   Devyser BRCA NGS :

 1. wykrywa SNVs (single nucleotide variants)

 2. pełne pokrycie

 3. detekcja mutacji dziedzicznych i somatycznych

 4. CE-IVD

 5. jedna probówka na próbkę

 6. próbka pierwotna nie jest dzielona na podpórbki

 7. kompletna procedura przygotowania biblioteki- zawiera Devyser Library Clean

 8. czas pracy manualnej 30-45 min.

 9. czas od DNA do sekwencjonowania NGS 4h
   

  Zestaw kompatybilny z instrumentami Ilumina i Thermofisher.

  Wielkość opakowania: 8 testów 24 testy
  Numer katalogowy:  8-A100-8 8-A100-24
  Temperatura przechowywania: - 18 C - 18 C


Proces DEVYSER NGS

Metoda zastosowana w Devyser BRCA NGS obejmuje multipleks amplifikację PCR, aby utworzyć bibliotekę docelową amplikonu z każdej próbki DNA (PCR1) .Biblioteka pokrywa pełny obszar docelowy
w zachodzących na siebie fragmentów, jak to pokazno poniżej:

 W drugiej reakcji PCR (PCR2), adaptory używane w sekwencjonowaniu w tym unikalne sekwencje tzw. indeks wprowadzono do każdego amplikonu (figura 2), co umożliwia połączenie aż do 96 próbek przeznaczonych do sekwencjonowania.

 

Pula próbek jest następnie oczyszczana przy użyciu Devyser Library Clean 8-A204

                                     

Oczyszczoną próbkę następnie sekwencjonuje się z wykorzystaniem instrumentów NGS
(Illumina lub ThermoFisher) oraz z użyciem chemii NGS, a uzyskane sekwencje analizowane są przez odpowiednie oprogramowanie dla ukierunkowanego sekwencjonowania.

Chcesz dowiedzieć się o dodatkowych zaletach tego produktu.
Zadzwoń:43 823 03 58 lub napisz na adres biuro@biovigen.pl

Uzyskane wyniki można analizować przy użyciu dostępnych oprogramowań:

 

                                           

 

 

 


Celiakia - Nowość w diagnostyce. 09.11.2016

      We współpracy z firmą Elisabeth Pharmacon, dopełniamy do naszego protfolio zestaw pozwalający na diagnostykę celiaki w oparciu o technologię RT-PCR. Przy użyciu nowego zestawu możliwe jest zbadanie alleli DQ2.5, DQ2.2 oraz DQ8. Okazuje się, że Celiakia wykazuje bardzo silny związek z wariantem HLA-DQ2.5. Odsetek chorych DQ2.5-dodatnich zwykle przekracza 90%. U większości pozostałych chorych stwierdza się wariant HLA-DQ8. Te warianty HLA wykazują szczególne powinowactwo do cząsteczek glutenu, które są prezentowane limfocytom T CD4.

 


Zestawy diagnostyczne CE IVD, w oparciu o technologię Real Time PCR (qPCR). 26.10.2016


      Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż rozszerzyliśmy naszą ofertę o 4 zestawy diagnostyczne CE IVD (Generi Biotech), w oparciu o technologię Real Time PCR (qPCR). Zestawy zawierają wszystkie komponenty potrzebne do przeprowadzenia analizy.


gb HEMO EPCR (G4678C) śródbłonkowy receptor białka C

Zestaw jest przeznaczony do wykrywania śródbłonkowego receptora białka C i stanowi uzupełnienie innych zestawów do diagnostyki trombofilii, będące w ofercie naszej firmy.

Nr kat. 3214-25

Nr kat. 3214


gb Genetic Gilbert

 

   Zestaw jest przeznaczony do wykrywania zmian w liczbie powtórzeń TA w promotorze genu UGT1A1. Warianty zmutowanego genu są połączone z zespołem Gilberta, którego częstość występowania w populacji indoeuropejskiej wynosi 3 - 15%. Zestaw jest w oparciu o analizę krzywych topnienia i umożliwia wykrywanie z najbardziej powszechnych haplotypów UGT1A1 * 28 (7 TA powtórzeń w promotorze).

Nr kat. 3216-25

Nr kat. 3216-50


gb PHARM Warfarin

 

  Zestaw jest przeznaczony do wykrywania następujących mutacji: rs1799853 i rs1057910 w genie CYP2C9 i rs9923231 w genie VKORC1. Polimorfizm w genie VKORC1 (G1639A) z częstością występowania do 39% w populacji europejskiej jest związany ze zwiększoną wrażliwością na warfarynę - powszechnie stosowanym doustnym anty-koagulantem. CYP2C9 * 2 (rs1799853) i CYP2C9 * 3 (rs1057910) allele z występowaniem u Europejczyków odpowiednio 12% i 7%, zmniejszenie biotransformacji warfaryny i zwiększenie ryzyka wystąpienia ujemnych skutków ubocznych. Genotypowanie polimorfizmu wymienionych wyżej zaleca się w celu dokładniejszej regulacji początkowej dawki warfaryny, co zmniejsza czas konieczny do osiągnięcia stabilnej wartości INR u pacjentów. To także znacznie zmniejsza częstość krwawień i powikłań zakrzepowo-zatorowych.

Nr kat. 3250-025

Nr kat. 3250-050


gb PHARM TPMT

 

   Zestaw wykrywa mutacje rs1800462, RS 1142345 i rs 1800460 genu TPMT (tiopuryny S-metylotransferazy). Enzym kodowany przez gen TPMT jest niezbędny do biodegradacji leków przeciwnowotworowych tiopuryny, takie jak merkaptopuryna i tioguanina oraz środek immunosupresyjny azatiopryna. Zredukowana aktywność biotransformacji, która jest spowodowana przez pojawienie SNP w genie TPMT prowadzi do nasilenia negatywnych skutków ubocznych leków (neurotoksyczności, hepatotoksyczności mielosupresji błony śluzowej i innych). W związku z tym zaleca się, w celu zdiagnozowania pacjenta przed rozpoczęciem leczenia i zmniejszenia dawki leku o 30-70% u heterozygot. Dla homozygoty lub kompozytowych pacjentów heterozygotycznych lepiej jest wybrać alternatywne leczenie.

Nr kat. 3217-025

Nr kat. 3217-050


Powyższe testy zostały zwalidowane na:

 • Rotor-Gene 3000/6000/Q (Corbett Research)

 • iCycler iQ5 (Bio-Rad)

 • CFX96/CFX96Touch (Bio-Rad)

 • ABI 7500/7500 Fast (Applied Biosystems)

 • AriaMx (Agilent Technologies)


 

 

 

 

 


Next-generation sequencing- Nowe testy w ofercie!!!! 28.09.2016

W ostatnim czasie zwiększyło się znacznie wykorzystanie technologii Next Generation Sequencing do mapowania poważnych schorzeń onkologicznych, jak również zaburzeń metabolicznych, neurologicznych, układu krążenia i innych. Jesteśmy dumni, iż we współpracy z firmą Devyser (Szwecja) oraz Elisabeth Pharmacon, wprowadzamy na rynek Polski poniższe zestawy diagnostyczne CE-IVD:

 

Devyser BRCA NGS

Devyser CFTR NGS

EliGene Colorectum NGS

Eli Gene GIST NGS

ELIGene Lung NGS

 

Chcesz dowiedzieć się o dodatkowych zaletach tego produktu.
Zadzwoń:43 823 03 58 lub napisz na adres biuro@biovigen.pl

 

Diagnostyka Celiaki – Coeliac Disease 14.10.2015

 

Celiakia (choroba trzewna) to trwająca całe życie immunologiczna choroba o podłożu genetycznym, charakteryzująca się nietolerancją glutenu, białka zapasowego zawartego w zbożach (pszenicy, życie, jęczmieniu, owsie). Działający toksycznie gluten prowadzi do zaniku kosmków jelita cienkiego. Celiakia jest najpoważniejszą nietolerancją pokarmową człowieka i może ujawniać się w każdym wieku.

Proponujemy wiele rozwiązań diagnostycznych celiaki w zależności od możliwości laboratorium.

 

                    Lista dostępnych testów:
 

Nr katalogowy Opis produktu Ilość testów Metoda Inne
9119 f-Actina 32 IFA  
8734 Antiendomysium IgA 96 IFA (only slides at-20°C)
8721 Antiendomysium IgG 48 IFA (only slides at-20°C)
 
9105 Eu-tTG IgA 96 ELISA  
9106 Eu-tTG IgG 96 ELISA  
9107 a-Gliatest® IgA Chromo 96 ELISA  
9108 a-Gliatest® IgG Chromo 96 ELISA  
9137 a-Glia-Pep IgA 96 ELISA  
9138 a-Glia-Pep IgG 96 ELISA  
 
9126 XeliacTest Professional 1 Rapid test  
9127 XeliacTest Professional 20 Rapid test  
9110 Eu-tTG Screen 20 Rapid test  
9112 CD Screen 20 Rapid test  
 
9132 Eu-Gen Estrazione 24   kit do izolacji DNA
9133 Eu-Gen 24 PCR HLA-typing
9135 Eu-Gen Risk 24 PCR HLA-typing
9136 XeliGen RT 12 RT PCR HLA-typing
9186 XeliGen XL 24 RT PCR HLA-typing
9192 DiabeGen Step I 12 RT PCR HLA-typing
 

Kalprotektyna test: nieinwazyjna metoda do oceny zapalenia jelit. (Calprest ELISA) 13.10.2015
Test do diagnostyki i róznicowania stanów zapalnych jelit
Kalprotektyna test: nieinwazyjna metoda do oceny zapalenia jelitChoroby zapalne jelit, zespół jelita drażliwego? Odpowiedzią jest wykrywanie i pomiar kalprotektyny albo z użyciem szybkiego testu (CalFast) lub za pomocą metody ELISA (Calprest). Oferujemy nowe testy nieinwazyjne odróżniające zapalenia jelit (Inflammatory Bowel Disease, IBD) i zaburzeń funkcjonalnych Zespół jelita drażliwego ( Irritable Bowel Syndrome, IBS). Dotychczas potrzebne były inwazyjne badania w celu oceny zapalenia błony śluzowej jelit (kolonoskopia i późniejsza histologii). Ostatnio jednak, stosowanie nieinwazyjnych markerów staje się coraz bardziej popularne. Wśród nich kalprotektyna jest jedną z najbardziej wiarygodnych i bezpiecznych sposobów określenia stężenia kalprotektyny w kale, przeciwbakteryjne białko występujące w neutrofilach, które jest uwalniane do świetła jelita, podczas procesów zapalnych.

Łatwy w użyciu i wykonywaniu, nieinwazyjny, Calprest ELISA pozwala na określenie ilości kalprotektyny w kale w celu wykrycia pacjentów z możliwym zapaleniem jelit, które należy przedłożyć w celu wykonania dalszych badań. Calprest jest pomocny do oceny odpowiedzi na leczenie, w przewidywaniu ewentualnych nawrotów oraz monitorowania terapii. Calprest ELISA jest to nowy test immunoenzymatyczny niezwykle precyzyjny, dokładny.

CZUŁOŚĆ DIAGNOSTYCZNA              SPECYFICZNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA             NEGATYWNA WARTOŚĆ PREDYKCYJNA
                95%                                                          93%                                                                     98%

CALPREST - 96 tests - code 9031
CALPREST - Device to collect stool-100 pc- code 9062


Do szybkiego, niezawodnego i ilościowego oznaczenia pierwszego stopnia, Eurospital opracował CalFast, szybki test na kasecie, która pozwala na wykrycie pacjentów z zapaleniem jelit w czasie krótszym niż 20 minut. Idealny dla małych serii pacjentów, u których objawy mogą być określane  jako zapalenie jelit (IBD), w tym zarówno wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna.  CalFast mierzy poziom kalprotektyny w stolcu.

                                    WARTOŚĆ                                                                  INTERPRETACJA
                             < 70 mg/kg kału                                                                   negatywny
                          70 - 100 mg/kg kału                                        Wynik graniczny. Zaleca się ponowne
                                                                                                                    wykonanie badania
                           > 100 mg/kg kału                                                                   pozytywny

ULOTKA -kliknij tutaj

 

Bioview- Analiza obrazu 12.08.2015

BioView to automatyczny system skanujący do detekcji, klasyfikacji i oznaczenia liczby komórek oparty na podstawie kolorowych sygnałach oraz FISH, ich intensywności, rozmiarze, wzorze i kształcie. System daje nam możliwość wszechstronnego obrazowania.

Jest to system z certyfikatem CE, m.in. dla aplikacji UroVysion PathVysion, Vysis ALK Break Appart, pozostałych sond VYSIS oraz dla pozostałych komercyjnych i home-made sond fluorescencyjnych
(definicja nowej sondy jest szybka i łatwa)

System wyposażony jest w:

 • wysokiej rozdzielczości kamer?

 • zmotoryzowany mikroskop fluorescencyjny i z jasnym polem Olympus

 • wysokiej rozdzielczosci obiektyw immersyjny (do automatycznego obrazowania FISH)

 • skanowanie wielu próbek w zależności od modelu

 • integracja z istniejącym systemem LIS

 • niestandardowe i automatyczne raportowanie wyników w formatach PDF, HTML, XML, CSV z obsługą podpisu elektronicznego


Diagnostyka czerniaka (Melanoma) za pomocą techniki FISH 01.08.2014
Obecnie diagnostyka czerniaka skóry (Melanoma) możliwa jest dziłki specyficznym sondom molekularnym używanych w technice FISH. Zestaw sond Vysis Melanoma FISH Probe Kit przeznaczony jest do wykrywania liczby kopii genów RREB1 (6p25), MYB (6q23), CCND1 (11q13) i centromeru chromosomu 6 w utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie tkankach skóry ludzkiej, metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH). Zestaw sond Vysis Melanoma FISH Probe Kit s?u?y jako pomoc przy rozpoznawaniu czerniaka w próbkach skóry pobranych za pomocą biopsji.

Na świecie pojawia się rocznie 160 000 nowych przypadków czerniaka złośliwego skóry. Choroba ta wykazuje wzrost zachorowalności, o ok. 4,1% rocznie, szybszy niż jakikolwiek inny nowotwór.1,2 „Złotym standardem” w rozpoznawaniu czerniaka są badania patologiczne. Chociaż wiele przypadków można w sposób wiarygodny sklasyfikować na podstawie obecnie stosowanych kryteriów patologicznych, istnieje znacząca grupa przypadków, dla których ustalenie właściwej diagnozy