Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
Hybrydyzator Thermobrite Denaturation/Hybrydization System

Hybrydyzator Thermobrite Denaturation/Hybrydization System

Numer katalogowy:7J9120
Certyfikaty:CE-IVD

Thermobrite Denaturation/Hybrydization System sÅ‚uży do przeprowadzenia jednoczesnej hybrydyzacji i denaturacji tzw. kodenaturacji lub samej hybrydyzacji lub utrwalania preparatów mikroskopowych. Przeznaczony jest do stosowania w laboratoriach cytogenetycznych wykonujÄ…cych specjalistyczne badania technikÄ… fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) oraz genomowÄ… porównawczÄ… hybrydyzacjÄ™ in situ (CGH).
System jest zoptymalizowany do wykonywania badaÅ„ poprzez precyzyjne i jednorodne podgrzewanie skrawków tkankowych, rozmazów, odcisków lub preparatów po hodowli komórkowej, umieszczonych na szkieÅ‚kach mikroskopowych. Aparat może być wykorzystywany jako prosta pÅ‚yta grzejna w celu utrwalania i preparatyki wszelkiego rodzaju skrawków tkankowych metodami cytologicznymi i histologicznymi.
W aparacie możliwe jest zastosowanie 3 cyklów czasowo – temperaturowych:
• „denat&hyb” – denaturacja i hybrydyzacja – z oddzielnie ustawianymi temperaturami i czasami trwania dla każdego cyklu
• „hyb only” – hybrydyzacja - temperatura oraz czas trwania procesu
• „fxd temp” – zapiekanie i utrwalanie preparatów - temperatura podtrzymywania bez programowania czasu redukcja kroków w procedurze FISH

Zalety Thermobrite Denaturation/Hybrydization System

  • Å‚adowania 12 szkieÅ‚ek mikroskopowych
  • programowanie 40 programów
  • wiÄ™ksza przepustowość badaÅ„
  • standaryzacja wyników : kontrola temperatury, czasów, powtarzalność
  • Å‚atwość programowania i dodawania wÅ‚asnych protokoÅ‚ów za pomocÄ… klawiatury
  • możliwość prowadzenia szybkiej procedury FISH 2h z sondami Vysis  (Vysis IntelliFISH Hybridisation buffer 1 x 250uL Nr kat. 8N8701 lub Vysis IntelliFISH Hybridisation buffer 5 x 250uL Nr kat. 8N8705)

Jedynym materiaÅ‚em eksploatacyjnym i zużywalnym sÄ… karty wilgotnoÅ›ciowe (ThermoBrite Humidity Strips, Nr kat. 7J6801),  które można zwilżać wodÄ… destylowanÄ… lub dejonizowanÄ…  przez użytkownika.