Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
2019-nCoV IgG/IgM RapiCardTM InstaTest Diagnostics Automation Cortez Diagnostics

2019-nCoV IgG/IgM RapiCardTM InstaTest Diagnostics Automation Cortez Diagnostics

Numer katalogowy:005
Certyfikaty:CE-IVD

Szybki przesiewowy test kasetkowy oznaczony znakiem CE, przeznaczony do profesjonalnego użycia laboratoryjnego. Wynik badania można uzyskać w ciÄ…gu 10 minut od nakropienia próbki materiaÅ‚u biologicznego (surowica, osocze lub krew peÅ‚na) na membranÄ™.

Test oparty jest na detekcji przeciwciał w klasie IgM oraz w klasie IgG skierowanych specyficznie przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Zestaw wykorzystuje metodę immunochromatografii i zawiera niezbędne kontrole proceduralne weryfikujące otrzymany wynik badania.

Producent gwarantuje porównywalnie wyższe wskaźniki specyficznoÅ›ci (IgG=98%,IgM=96%), dokÅ‚adnoÅ›ci (IgG=98,6%, IgM=92,9%) i czuÅ‚oÅ›ci metody (IgG=100%, IgM=85%) niż wiÄ™kszość dostÄ™pnych na rynku testów opartych o tÄ™ metodÄ™.