Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
Testy EurobioPlex SARS-CoV-2 Multiplex - Eurobio Scientific

Testy EurobioPlex SARS-CoV-2 Multiplex - Eurobio Scientific

Numer katalogowy:002
Certyfikaty:CE-IVD

Certyfikowany zestaw diagnostyczny (CE IVD) dedykowany do wykrywania wirusa SARS-CoV-2 w mutiplexowej reakcji RT QPCR.

Zestaw oparty jest na sekwencjach starterów oraz sond molekularnych rekomendowanych przez WHO i jest zgodny z protokoÅ‚em postÄ™powania opracowanym przez grupÄ™ badawczÄ… Instytutu Pasteura.

Test charakteryzuje siÄ™ wysokÄ… specyficznoÅ›ciÄ… ze wzglÄ™du na niezależnÄ… detekcjÄ™ trzech sekwencji docelowych wirusa: jednej sekwencji w genie N oraz dwóch niezależnych sekwencji w genie RdRp, stanowiÄ…c dodatkowÄ… weryfikacjÄ™ otrzymanego wyniku. Co ważne, identyfikacja tych sekwencji odbywa siÄ™ w różnych kanaÅ‚ach detekcji (FAM, HEX, TEXAS RED), co gwarantuje peÅ‚nÄ… kontrolÄ™ nad poprawnoÅ›ciÄ… przebiegu reakcji, a tym samym pewność, co do wiarygodnoÅ›ci wyniku.

Dodatkowo do zestawu doÅ‚Ä…czona jest kontrola wewnÄ™trzna, którÄ… można zastosować zarówno przed jak i po izolacji materiaÅ‚u genetycznego koronawirusa. Dedykowana jest do sprawdzenia poprawnoÅ›ci przeprowadzonej  izolacji RNA wirusa (niezależnie od zastosowanej metody), a także do wykluczenia ewentualnej inhibicji reakcji PCR. Detekcja kontroli wewnÄ™trznej odbywa siÄ™ niezależnie od pozostaÅ‚ych sekwencji w oddzielnym, czwartym kanale detekcyjnym (Cy5).