Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
 IhcDirect PRAME Ab

IhcDirect PRAME Ab

Kategoria:IHC - 10 minut
Numer katalogowy:K32042
Certyfikaty:IVD

ihcDirect PRAME Ab to spolimeryzowane przeciwciało znakowane jest peroksydazą chrzanową (pHRP) przeznaczone do jakościowej identyfikacji pod mikroskopem świetlnym antygenu w skrawkach tkanki utrwalonej w formalinie i zatopionej w parafinie lub zamrożonych tkankach przy użyciu metod testowych immunohistochemicznych (IHC).

Ekspresja (PRAME) jest widoczna w czerniakach i rozpoznawana przez cytolityczne limfocyty T. Przeciwciało może również odgrywać rolę w ostrych białaczkach i w zapobieganiu wzrostowi lub przerzutom komórek raka sutka, gdzie utrata PRAME może sprzyjać wzrostowi i inwazji komórek raka sutka.