Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
ihcDirect Calponin Ab

ihcDirect Calponin Ab

Kategoria:IHC - 10 minut
Numer katalogowy:K31026
Certyfikaty:IVD
Detekcja:Clone C126

To spolimeryzowane przeciwciało przeciw kalponinie znakowane peroksydazą chrzanową (polyHRP) (Clone C126) przeznaczone do użytku laboratoryjnego w celu jakościowej identyfikacji pod mikroskopem świetlnym obecności kalponiny w kurczliwych mięśniach gładkich i komórkach mioepitelialnych. Kliniczną interpretację jakiegokolwiek barwienia lub jego braku należy uzupełnić badaniami morfologicznymi z użyciem odpowiednich kontroli i należy ją ocenić w kontekście historii choroby pacjenta oraz innych testów diagnostycznych i odpowiednich kontroli zinterpretowanych przez wykwalifikowanego patologa i / lub lekarza. Ten koniugat został wstępnie rozcieńczony i zoptymalizowany do użytku IHC bez dalszego rozcieńczania.                                                                                                                                                                                                                                              Podsumowanie i wyjaśnienie:
Odczynnik immunohistochemiczny (IHC) zestawu ihcDirect Calponin Kit (Clone C126) jest przeznaczony do stosowania na tkankach zamrożonych i utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie FFPE  za pomocą technik IHC. Przeciwciało (klon C126) reaguje z kalponiną, która jest polipeptydem 34 kDa, który oddziłuję z aktyną, tropomiozyną i kalmoduliną. Kalponina bierze udział w mechanizmach skurczu mięśni gładkich. Jest również obserwowana w komórkach mioepitelialnych. Przeciwciało kalponinowe można stosować jako marker zróźnicowanego fenotypu skurczowego rozwijających się mięśni gładkich i pomagać w odróżnieniu łagodnych zmian stwardniających piersi od raka.

Bloker ihc dostarczony w zestawie używany przed zastosowaniem koniugatu pHRP Calponin może zmniejszyć tło i niespecyficzne zabarwienie.

W tym zestawie zastosowano chromogen 3,3’diaminobenzydyna™ (DAB).