Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
ihcDirect Calponin Ab

ihcDirect Calponin Ab

Kategoria:IHC - 10 minut
Numer katalogowy:K31026
Certyfikaty:IVD
Detekcja:Clone C126

To spolimeryzowane przeciwciaÅ‚o przeciw kalponinie znakowane peroksydazÄ… chrzanowÄ… (polyHRP) (Clone C126) przeznaczone do użytku laboratoryjnego w celu jakoÅ›ciowej identyfikacji pod mikroskopem Å›wietlnym obecnoÅ›ci kalponiny w kurczliwych mięśniach gÅ‚adkich i komórkach mioepitelialnych. KlinicznÄ… interpretacjÄ™ jakiegokolwiek barwienia lub jego braku należy uzupeÅ‚nić badaniami morfologicznymi z użyciem odpowiednich kontroli i należy jÄ… ocenić w kontekÅ›cie historii choroby pacjenta oraz innych testów diagnostycznych i odpowiednich kontroli zinterpretowanych przez wykwalifikowanego patologa i / lub lekarza. Ten koniugat zostaÅ‚ wstÄ™pnie rozcieÅ„czony i zoptymalizowany do użytku IHC bez dalszego rozcieÅ„czania.                                                                                                                                                                                                                                              Podsumowanie i wyjaÅ›nienie:
Odczynnik immunohistochemiczny (IHC) zestawu ihcDirect Calponin Kit (Clone C126) jest przeznaczony do stosowania na tkankach zamrożonych i utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie FFPE  za pomocÄ… technik IHC. PrzeciwciaÅ‚o (klon C126) reaguje z kalponinÄ…, która jest polipeptydem 34 kDa, który oddziaÅ‚uje z aktynÄ…, tropomiozynÄ… i kalmodulinÄ…. Kalponina bierze udziaÅ‚ w mechanizmach skurczu mięśni gÅ‚adkich i jest wyrażana w tkance mięśni gÅ‚adkich. Jest również obserwowany w komórkach mioepitelialnych. PrzeciwciaÅ‚o kalponinowe można stosować jako marker zróżnicowanego fenotypu skurczowego rozwijajÄ…cych siÄ™ mięśni gÅ‚adkich i pomagać w odróżnieniu Å‚agodnych zmian stwardniajÄ…cych piersi od raka.

Bloker ihc dostarczony w zestawie używany przed zastosowaniem koniugatu pHRP Calponin może zmniejszyć tło i niespecyficzne zabarwienie.

W tym zestawie zastosowano chromogen 3,3’diaminobenzydynÄ™ (DAB).