Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
ihcDirect CD45 Ab

ihcDirect CD45 Ab

Kategoria:IHC - 10 minut
Numer katalogowy:K31010
Certyfikaty:IVD

ihcDirect 45 (CD45) polyHRP Anti-Human Staining Kit (IHC) jest przeznaczony do stosowania na tkankach zamrożonych oraz utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie. Antygen CD45 to biaÅ‚ko, które pierwotnie nosiÅ‚o nazwÄ™ Wspólnego Antygenu Leukocytów (LCA) i rozpoznaje antygen znajdujÄ…cy siÄ™ na komórkach limfoidalnych. 

PrzeciwciaÅ‚o anty-CD45 jest użytecznym narzÄ™dziem do identyfikacji komórek nowotworowych pochodzenia limfoidalnego. Jest rutynowo stosowany jako pomoc w diagnostyce różnicowej niezróżnicowanych nowotworów, gdy na podstawie morfologicznych danych klinicznych podejrzewa siÄ™ chÅ‚oniaka zÅ‚oÅ›liwego. CD45 jest glikoproteinÄ… transbÅ‚onowÄ… typu I podlegajÄ…cÄ… ekspresji w wiÄ™kszoÅ›ci komórek jÄ…drzastych pochodzenia niekrwiotwórczego, biaÅ‚kiem które wystÄ™puje w różnych formach na wszystkich zróżnicowanych komórkach krwiotwórczych z wyjÄ…tkiem erytrocytów i pomaga w aktywacji tych komórek. (forma kostymulacji). CD45 można zidentyfikować w chÅ‚oniakach, przewlekÅ‚ej biaÅ‚aczce limfocytowej z komórek B, biaÅ‚aczce wÅ‚ochatokomórkowej, i ostrej biaÅ‚aczce nielimfocytowej.       

Producent: NOVODIAX