Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
ihcDirect CD45 Ab

ihcDirect CD45 Ab

Kategoria:Life Science
Numer katalogowy:K31010
Certyfikaty:IVD

ihcDirect 45 (CD45) polyHRP Anti-Human Staining Kit (IHC) jest przeznaczony do stosowania na tkankach zamrożonych oraz utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie. Antygen CD45 to białko, które pierwotnie nosiło nazwę Wspólnego Antygenu Leukocytów (LCA) i rozpoznaje antygen znajdujący się na komórkach limfoidalnych. 

Przeciwciało anty-CD45 jest użytecznym narzędziem do identyfikacji komórek nowotworowych pochodzenia limfoidalnego. Jest rutynowo stosowany jako pomoc w diagnostyce różnicowej niezróżnicowanych nowotworów, gdy na podstawie morfologicznych danych klinicznych podejrzewa się chłoniaka złośliwego. CD45 jest glikoproteiną transbłonową typu I podlegającą ekspresji w większości komórek jądrzastych pochodzenia niekrwiotwórczego, białkiem które występuje w różnych formach na wszystkich zróżnicowanych komórkach krwiotwórczych z wyjątkiem erytrocytów i pomaga w aktywacji tych komórek (forma kostymulacji). CD45 można zidentyfikować w chłoniakach, przewlekłej białaczce limfocytowej z komórek B, białaczce włochatokomórkowej, i ostrej białaczce nielimfocytowej.       

Producent: NOVODIAX