Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
ihcDirect Chromogranin A Ab

ihcDirect Chromogranin A Ab

Kategoria:IHC - 10 minut
Numer katalogowy:K32035
Certyfikaty:IVD
Detekcja:Clone R1004

ihcDirect Chromogranin A Ab jest to królicze przeciwciaÅ‚o monoklonalne skoniugowane z poliHRP (klon R1004).jest przeznaczone do użytku laboratoryjnego w celu jakoÅ›ciowej identyfikacji pod mikroskopem Å›wietlnym obecnoÅ›ci ludzkiej antygenu w skrawkach utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie lub w tkankach mrożonych za pomocÄ… technik immunohistochemicznych (IHC). 
KlinicznÄ… interpretacjÄ™ każdego barwienia lub jego braku należy uzupeÅ‚nić badaniami morfologicznymi z użyciem odpowiednich kontroli i ocenić w kontekÅ›cie historii klinicznej pacjenta i innych testów diagnostycznych przez wykwalifikowanego patologa / lekarza. 
Chromogranina A (CgA) waży 43 kDa i należy do grupy graninowych biaÅ‚ek kwaÅ›nych,które stanowiÄ… gÅ‚ówny skÅ‚adnik ziarnistoÅ›ci wydzielniczych różnych komórek endokrynologicznych i neuroendokrynnych. CgA jest obecna w komórkach neuroendokrynnych w caÅ‚ym organizmie, w tym w komórkach neuroendokrynnych jelita grubego i cienkiego, rdzenia nadnerczy i wysp trzustkowych.
Jest doskonaÅ‚ym markerem guzów rakowiaka, fenochromocytoma, przyzwojaków i innych guzów neuroendokrynnych.
CgA jest wykrywane w wiÄ™kszoÅ›ci przypadków maÅ‚ych komórek i wiÄ™kszoÅ›ci guzów neuronalnych, ale nie w guzach glejowych.

Producent: NOVODIAX