Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
ihcDirect CK 7 Ab

ihcDirect CK 7 Ab

Kategoria:IHC - 10 minut
Numer katalogowy:K32015
Certyfikaty:IVD

ihcDirect CK 7 Ab jest to spolimeryzowane przeciwciaÅ‚o CK7 (R284) znakowane peroksydazÄ… chrzanowÄ… (polyHRP) przeznaczone do użytku laboratoryjnego do jakoÅ›ciowej mikroskopii Å›wietlnej w celu identyfikacji obecnoÅ›ci CK7, która jest wykrywana w prostym nabÅ‚onku gruczoÅ‚owym i nabÅ‚onku przejÅ›ciowym, w tkankach zakonserwowanych kriogenicznie, utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie tkanek za pomocÄ… metod immunohistochemii(IHC). 
KlinicznÄ… interpretacjÄ™ dowolnego lub jakiegokolwiek barwienia należy uzupeÅ‚nić badaniami morfologicznymi z użyciem odpowiednich kontroli i należy jÄ… ocenić w Å›wietle historii choroby pacjenta i innych testów diagnostycznych oraz odpowiednich kontroli zinterpretowanych przez wykwalifikowanego patologa i / lub lekarza. Ten koniugat zostaÅ‚ wstÄ™pnie rozcieÅ„czony i zoptymalizowany do użytku IHC bez dalszego rozcieÅ„czania.
ihcDirect CK 7 Ab rozpoznaje ludzkÄ… cytokeratynÄ™ 7 i jest biaÅ‚kiem wÅ‚ókienkowym o masie 55 kD z rodziny cytokeratyny.PrzeciwciaÅ‚o klonu R284 reaguje z cytokeratynÄ… 7, która znajduje siÄ™ w prostym nabÅ‚onku gruczoÅ‚owym i przejÅ›ciowym. Cytokeratyna 7 jest wykrywana w wiÄ™kszoÅ›ci nowotworów, z wyjÄ…tkiem raka okrężnicy, prostaty, nerki i grasicy; rakowiaki pochodzenia pÅ‚ucnego i żoÅ‚Ä…dkowo-jelitowego; guza z komórek skóry- Merkel. 
Bloker ihc dostarczony w zestawie używanym przed zastosowaniem koniugatu pHRP- Cytokeratin 7 może zmniejszyć tÅ‚o i nieswoiste zabarwienie. 

Ten zestaw wykorzystuje chromogen 3,3'diaminobenzydyny (DAB).

Producent: NOVODIAX