Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
ihcDirect CK 7 Ab

ihcDirect CK 7 Ab

Kategoria:IHC - 10 minut
Numer katalogowy:K32015
Certyfikaty:IVD

ihcDirect CK 7 Ab jest to spolimeryzowane przeciwciało CK7 (R284) znakowane peroksydazą chrzanową (polyHRP) przeznaczone do użytku laboratoryjnego do jakościowej mikroskopii świetlnej w celu identyfikacji obecności CK7, która jest wykrywana w prostym nabłonku gruczołowym i nabłonku przejściowym, w tkankach zakonserwowanych kriogenicznie, utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie tkanek za pomocą metod immunohistochemii(IHC). 
Kliniczną interpretację dowolnego lub jakiegokolwiek barwienia należy uzupełnić badaniami morfologicznymi z użyciem odpowiednich kontroli i należy ją ocenić w świetle historii choroby pacjenta i innych testów diagnostycznych oraz odpowiednich kontroli zinterpretowanych przez wykwalifikowanego patologa i / lub lekarza. Ten koniugat został wstępnie rozcieńczony i zoptymalizowany do użytku IHC bez dalszego rozcieńczania.


ihcDirect CK 7 Ab rozpoznaje ludzką cytokeratynę 7 i jest białkiem włókienkowym o masie 55 kD z rodziny cytokeratyny. Przeciwciało klonu R284 reaguje z cytokeratyną 7, która znajduje się w prostym nabłonku gruczołowym i przejściowym. Cytokeratyna 7 jest wykrywana w większości nowotworów, z wyjątkiem raka okrężnicy, prostaty, nerki i grasicy; rakowiaki pochodzenia płucnego i żołądkowo-jelitowego; guza z komórek skóry- Merkel. 
Bloker ihc dostarczony w zestawie używanym przed zastosowaniem koniugatu pHRP- Cytokeratin 7 może zmniejszyć tło i nieswoiste zabarwienie. 

Ten zestaw wykorzystuje chromogen 3,3'diaminobenzydyny (DAB).

Producent: NOVODIAX