Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
ihcDirect CK 8/18 Ab

ihcDirect CK 8/18 Ab

Kategoria:Life Science
Numer katalogowy:K31001

ihcDirect CK 8/18 Ab jest to spolimeryzowane przeciwciało przeciwko ludzkiej cytokeratynie 8/18. (Cytokeratyna 8/18 pHRP) znakowane peroksydazą chrzanową (pHRP) jest przeznaczone do użytku laboratoryjnego w celu jakościowej identyfikacji pod mikroskopem świetlnym obecności CK 8/18 w skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie lub w tkankach zamrożonych przy użyciu metod immunohistochemicznych (IHC). Przeciwciało może być użyteczne w diagnostyce różnicowej guzów pochodzenia nabłonkowego.
Kliniczną interpretację każdego barwienia lub jego braku należy uzupełnić badaniami morfologicznymi z użyciem odpowiednich kontroli i ocenić w kontekście historii klinicznej pacjenta i innych testów diagnostycznych przez wykwalifikowanego patologa / lekarza.

Ten koniugat został‚ wstępnie rozcieńczony i zoptymalizowany do użytku IHC bez dalszego rozcieńczania. 

Producnet: NOVODIAX