Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
ihcDirect CK 8/18 Ab

ihcDirect CK 8/18 Ab

Kategoria:IHC - 10 minut
Numer katalogowy:K31001

ihcDirect CK 8/18 Ab jest to spolimeryzowane przeciwciaÅ‚o przeciwko ludzkiej cytokeratynie 8/18. (Cytokeratyna 8/18 pHRP) znakowane peroksydazÄ… chrzanowÄ… (pHRP) jest przeznaczone do użytku laboratoryjnego w celu jakoÅ›ciowej identyfikacji pod mikroskopem Å›wietlnym obecnoÅ›ci CK 8/18 w skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie lub w tkankach zamrożonych przy użyciu metod immunohistochemicznych (IHC) PrzeciwciaÅ‚o może być użyteczne w diagnostyce róznicowej guzów pochodzenia nabÅ‚onkowego.
KlinicznÄ… interpretacjÄ™ każdego barwienia lub jego braku należy uzupeÅ‚nić badaniami morfologicznymi z użyciem odpowiednich kontroli i ocenić w kontekÅ›cie historii klinicznej pacjenta i innych testów diagnostycznych przez wykwalifikowanego patologa / lekarza.

Ten koniugat zostaÅ‚ wstÄ™pnie rozcieÅ„czony i zoptymalizowany do użytku IHC bez dalszego rozcieÅ„czania. 

Producnet: NOVODIAX