Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
ihcDirect CK19 Ab

ihcDirect CK19 Ab

Kategoria:IHC - 10 minut
Numer katalogowy:K32033
Certyfikaty:IVD
Detekcja:R1002

ihcDirect CK19 Ab to spolimeryzowane przeciwciaÅ‚o monoklonalne królicze przeciw CK19 (R1002) znakowane peroksydazÄ… chrzanowÄ… (polyHRP) jest przeznaczone do użytku laboratoryjnego w celu jakoÅ›ciowej identyfikacji pod mikroskopem Å›wietlnym obecnoÅ›ci CK19 w skrawkach tkanek utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie (FFPE) i / lub tkanek mrożonych skrawanych na kriostacie przy użyciu metod immunohistochemicznych (IHC). PrzeciwciaÅ‚o barwi komórki nabÅ‚onkowe zawierajÄ…ce cytokeratynÄ™ 19, jest pomocne w identyfikowaniu raków nabÅ‚onkowych oraz uÅ‚atwia diagnostykÄ™ różnicowÄ… nowotworów komórek dróg żóÅ‚ciowych.                                                 

KlinicznÄ… interpretacjÄ™ jakiegokolwiek barwienia lub jego braku należy uzupeÅ‚nić badaniami morfologicznymi z użyciem odpowiednich kontroli i należy jÄ… ocenić w kontekÅ›cie historii choroby pacjenta oraz innych testów diagnostycznych i odpowiednich kontroli zinterpretowanych przez wykwalifikowanego patologa i / lub lekarza.

Ten koniugat został wstępnie rozcieńczony i zoptymalizowany do użytku IHC bez dalszego rozcieńczania.

Producent: NOVODIAX