Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
ihcDirect CK5 Ab

ihcDirect CK5 Ab

Kategoria:IHC - 10 minut
Numer katalogowy:K32014
Detekcja:klon R226

ihcDirect CK5 Ab jest to przeciwciaÅ‚o skierowane przeciwko cytokeratynie 5(CK5) znakowane spolimeryzowanÄ… peroksydazÄ… chrzanowÄ… (pHRP).(Cytokeratin 5 pHRP) jest przeznaczone do użytku laboratoryjnego w celu jakoÅ›ciowej identyfikacji pod mikroskopem Å›wietlnym obecnoÅ›ci ludzkiej cytokeratyny 5 w skrawkach utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie lub w tkankach mrożonych za pomocÄ… technik immunohistochemicznych (IHC). KlinicznÄ… interpretacjÄ™ każdego barwienia lub jego braku należy uzupeÅ‚nić badaniami morfologicznymi z użyciem odpowiednich kontroli i ocenić w kontekÅ›cie historii klinicznej pacjenta i innych testów diagnostycznych przez wykwalifikowanego patologa / lekarza.

Ten koniugat ihcDirect CK5 Ab zostaÅ‚ wstÄ™pnie rozcieÅ„czony i zoptymalizowany do użytku IHC bez dalszego rozcieÅ„czania. KlinicznÄ… interpretacjÄ™ każdego barwienia lub jego braku należy uzupeÅ‚nić badaniami morfologicznymi z użyciem odpowiednich kontroli i ocenić w kontekÅ›cie historii klinicznej pacjenta i innych testów diagnostycznych przez wykwalifikowanego patologa / lekarza.

To przeciwciaÅ‚o rozpoznaje ludzkÄ… cytokeratynÄ™ 5, biaÅ‚ko z wÅ‚ókien poÅ›rednich o masie czÄ…steczkowej 58 kD w rodzinie cytokeratyn. CK5 ulega ekspresji w nabÅ‚onku pÅ‚askonabÅ‚onkowym, komórkach mioepitelialnych piersi, miÄ™dzybÅ‚onku i komórkach podstawnych prostaty. Kluczowym skÅ‚adnikiem tego zestawu jest królicze przeciwciaÅ‚o monoklonalne przeciwko ludzkiej cytokeratynie 5 znakowane polimerem peroksydazy chrzanowej (HRP) (PolyHRP) (klon R226).

Ihc Blocker dostarczony w zestawie używany przed zastosowaniem koniugatu pHRP-Cytokeratin 5 zmniejszy tło i nieswoiste zabarwienie.
To przeciwciaÅ‚o rozpoznaje ludzkÄ… cytokeratynÄ™ 5, biaÅ‚ko z wÅ‚ókien poÅ›rednich o masie czÄ…steczkowej 58 kD w rodzinie cytokeratyn. 
CK5 ulega ekspresji w nabÅ‚onku pÅ‚askonabÅ‚onkowym, komórkach mioepitelialnych piersi, miÄ™dzybÅ‚onku i komórkach podstawnych prostaty. Kluczowym skÅ‚adnikiem tego zestawu jest królicze przeciwciaÅ‚o monoklonalne przeciwko ludzkiej cytokeratynie 5 znakowane polimerem peroksydazy chrzanowej (HRP) (PolyHRP) (klon R226). Ihc Blocker dostarczony w zestawie używany przed zastosowaniem koniugatu pHRP-Cytokeratin 5 zmniejszy tÅ‚o i nieswoiste .zabarwienie.

W tym zestawie zastosowano chromogen 3,3’diaminobenzydynÄ™ (DAB).  

Producent: NOVODIAX