Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
ihcDirect CK5 Ab

ihcDirect CK5 Ab

Kategoria:IHC - 10 minut
Numer katalogowy:K32014
Detekcja:klon R226

ihcDirect CK5 Ab jest to przeciwciało skierowane przeciwko cytokeratynie 5(CK5) znakowane spolimeryzowaną peroksydazą chrzanową (pHRP)(Cytokeratin 5 pHRP) jest przeznaczone do użytku laboratoryjnego w celu jakościowej identyfikacji pod mikroskopem świetlnym obecności ludzkiej cytokeratyny 5 w skrawkach utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie lub w tkankach mrożonych za pomocą technik immunohistochemicznych (IHC). Kliniczną interpretację każdego barwienia lub jego braku należy uzupełnić badaniami morfologicznymi z użyciem odpowiednich kontroli i ocenić w kontekście historii klinicznej pacjenta i innych testów diagnostycznych przez wykwalifikowanego patologa / lekarza.

Ten koniugat ihcDirect CK5 Ab został‚ wstępnie rozcieńczony i zoptymalizowany do użytku IHC bez dalszego rozcieńczania. Kliniczną interpretację każdego barwienia lub jego braku należy uzupełnić badaniami morfologicznymi z użyciem odpowiednich kontroli i ocenić w kontekście historii klinicznej pacjenta i innych testów diagnostycznych przez wykwalifikowanego patologa / lekarza.

To przeciwciało rozpoznaje ludzką cytokeratynę 5, białko z włókien pośrednich o masie cząsteczkowej 58 kD w rodzinie cytokeratyn. CK5 ulega ekspresji w nabłonku płaskonabłonkowym, komórkach mioepitelialnych piersi, międzybłonku i komórkach podstawnych prostaty. Kluczowym składnikiem tego zestawu jest królicze przeciwciało monoklonalne przeciwko ludzkiej cytokeratynie 5 znakowane polimerem peroksydazy chrzanowej (HRP) (PolyHRP) (klon R226).

Ihc Blocker dostarczony w zestawie używany przed zastosowaniem koniugatu pHRP-Cytokeratin 5 zmniejszy tło i nieswoiste zabarwienie.

W tym zestawie zastosowano chromogen 3,3’diaminobenzydynę (DAB).  

Producent: NOVODIAX