Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
IhcDirect EpCAM Ab

IhcDirect EpCAM Ab

Kategoria:IHC - 10 minut
Numer katalogowy:K32039
Certyfikaty:IVD
Detekcja:Clone R1007

IhcDirect EpCAM Ab to spolimeryzowane przeciwciaÅ‚o monoklonalne królicze sprzężone z peroksydazÄ… chrzanowÄ… (pHRP) (klon R1007) przeznaczone do jakoÅ›ciowej identyfikacji pod mikroskopem Å›wietlnym antygenu w skrawkach tkanki utrwalonej w formalinie i zatopionej w parafinie lub zamrożonych tkankach przy użyciu metod immunohistochemicznych (IHC). 
EpCAM, znane również jako czÄ…steczka adhezyjna komórek nabÅ‚onka, jest glikoproteinÄ… bÅ‚ony komórkowej o masie czÄ…steczkowej okoÅ‚o 35 kDa. 
EpCAM ulega ekspresji na zdrowych nabÅ‚onkach i w różnych nowotworach, takich jak nowotwory sutka, okrężnicy  oraz w raku podstawnokomórkowym skóry.

Producent: NOVODIAX