Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
ihcDirect Galectin-3 Ab-Enh/Ab

ihcDirect Galectin-3 Ab-Enh/Ab

Kategoria:IHC - 10 minut
Numer katalogowy:K47025
Certyfikaty:IVD
Detekcja:GAL3

ihcDirect Galectin-3 Ab-Enh/Ab jest to królicze przeciwciało monoklonalne (R105) znakowane spolimeryzowaną peroksydazą chrzanową (polyHRP) przeznaczone do użytku ,laboratoryjnego, do jakościowej identyfikacji pod mikroskopem świetlnym obecności Galektyny-3 w skrawkach utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie (FFPE) i / lub tkankach mrożonych za pomocą badań immunohistochemicznych (IHC). Kliniczną interpretację jakiegokolwiek barwienia lub jego braku należy uzupełnić badaniami morfologicznymi z użyciem odpowiednich kontroli i należy ją ocenić w kontekście historii choroby pacjenta oraz innych testów diagnostycznych i odpowiednich kontroli zinterpretowanych przez wykwalifikowanego patologa i / lub lekarza.

Ten koniugat został wstępnie rozcieńczony i zoptymalizowany pod kątem stosowania IHC bez dalszego rozcieńczania.

ihcDirect Galectin-3 (GAL3) to białko o masie 30 kDa, należące do rodziny lektyn wiążących beta-galaktozydazy. GAL3 można wykryć w prawidłowych nabłonkach niektórych narządów, w komórkach zapalnych, takich jak komórki dendrytyczne, makrofagi i jest związany ze wzrostem komórek, a także adhezją, stanem zapalnym, przetwarzaniem mRNA i apoptozą. Wykazano, że GAL3 jest powiązana z nowotworami złośliwymi i przerzutami raka w tkankach tarczycy, sutka i okrężnicy.

GAL3 stosowane z innymi markerami tarczycy, takimi jak TROP2, TPO, CD56 i CK19, może być przydatna w różnicowaniu łagodnych i złośliwych nowotworów tarczycy. GAL3 może być również przydatna w identyfikacji chłoniaka anaplastycznego z dużych komórek oraz w niektórych nienowotworowych chorobach wątroby.

Producent: NOVODIAX