Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
ihcDirect Galectin-3 Ab-Enh/Ab

ihcDirect Galectin-3 Ab-Enh/Ab

Kategoria:IHC - 10 minut
Numer katalogowy:K47025
Certyfikaty:IVD
Detekcja:GAL3

ihcDirect Galectin-3 Ab-Enh/Ab jest to królicze przeciwciaÅ‚o monoklonalne (R105) znakowane spolimeryzowanÄ… peroksydazÄ… chrzanowÄ… (polyHRP)  przeznaczone do użytku ,laboratoryjnego, do jakoÅ›ciowej identyfikacji pod mikroskopem Å›wietlnym obecnoÅ›ci Galektyny-3 w skrawkach utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie (FFPE) i / lub tkankach mrożonych za pomocÄ… badaÅ„ immunohistochemicznych (IHC) .KlinicznÄ… interpretacjÄ™ jakiegokolwiek barwienia lub jego braku należy uzupeÅ‚nić badaniami morfologicznymi z użyciem odpowiednich kontroli i należy jÄ… ocenić w kontekÅ›cie historii choroby pacjenta oraz innych testów diagnostycznych i odpowiednich kontroli zinterpretowanych przez wykwalifikowanego patologa i / lub lekarza. Ten koniugat zostaÅ‚ wstÄ™pnie rozcieÅ„czony i zoptymalizowany pod kÄ…tem stosowania IHC bez dalszego rozcieÅ„czania.

ihcDirect Galectin-3 (GAL3) to biaÅ‚ko o masie 30 kDa, należące do rodziny lektyn wiążących beta-galaktozydazy. GAL3 można wykryć w prawidÅ‚owyh nabÅ‚onkach niektórych narzÄ…dów, w komórkach zapalnych, takich jak komórki dendrytyczne, makrofagi i jest zwiÄ…zany ze wzrostem komórek, a także adhezjÄ…, stanem zapalnym, przetwarzaniem mRNA i apoptozÄ…. Wykazano, że GAL3 jest powiÄ…zana z nowotworami zÅ‚oÅ›liwymi i przerzutami raka w tkankach tarczycy, sutka i okrężnicy.

GAL3 stosowane z innymi markerami tarczycy, takimi jak TROP2, TPO, CD56 i CK19, może być przydatna w różnicowaniu Å‚agodnych i zÅ‚oÅ›liwych nowotworów tarczycy. GAL3 może być również przydatna w identyfikacji chÅ‚oniaka anaplastycznego z dużych komórek oraz w niektórych nienowotworowych chorobach wÄ…troby.

Producent: NOVODIAX