Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
ihcDirect GFAP Ab

ihcDirect GFAP Ab

Kategoria:IHC - 10 minut
Numer katalogowy:K32002
Certyfikaty:IVD

Jest to (glejowe biaÅ‚ko wÅ‚ókniste kwaÅ›ne) bÄ™dÄ…ce spolimeryzowanym przeciwciaÅ‚em GFAP (R246), przeznaczonym do jakoÅ›ciowej identyfikacji obecnoÅ›ci GFAP, który jest wykrywany w kilku typach komórek oÅ›rodkowego ukÅ‚adu nerwowego, w tym astrocytach oraz komórkach wyÅ›cióÅ‚ki w skrawkach tkanek utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie (FFPE) lub skrawkach mrożonych przy użyciu badania immunohistochemicznego (IHC).  
ihcDirect GFAP (glejowe biaÅ‚ko wÅ‚ókniste kwaÅ›ne) to spolimeryzowane przeciwciaÅ‚o GFAP (R246) znakowane peroksydazÄ… chrzanowÄ… (pHRP), przeznaczone do użytku laboratoryjnego w celu jakoÅ›ciowej identyfikacji pod mikroskopem Å›wietlnym obecnoÅ›ci GFAP, antygen ten można wykryć w kilku typach komórek oÅ›rodkowego ukÅ‚adu nerwowego, w tym astrocytach i komórki wyÅ›cióÅ‚ki, w skrawkach utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie (FFPE) lub zamrożonych tkankach za pomocÄ… metod immunohistochemicznych (IHC). 
KlinicznÄ… interpretacjÄ™ jakiegokolwiek barwienia lub jego braku należy uzupeÅ‚nić badaniami morfologicznymi z użyciem odpowiednich kontroli i należy jÄ… ocenić w kontekÅ›cie historii choroby pacjenta oraz innych testów diagnostycznych i odpowiednich kontroli zinterpretowanych przez wykwalifikowanego patologa i / lub lekarza. Ten koniugat zostaÅ‚ wstÄ™pnie rozcieÅ„czony i zoptymalizowany do użytku IHC bez dalszego rozcieÅ„czania.