Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
ihcDirect GFAP Ab

ihcDirect GFAP Ab

Kategoria:IHC - 10 minut
Numer katalogowy:K32002
Certyfikaty:IVD

Jest to (glejowe białko włókniste kwaśne) będące spolimeryzowanym przeciwciałem GFAP (R246), przeznaczonym do jakościowej identyfikacji obecności GFAP, który jest wykrywany w kilku typach komórek ośrodkowego układu nerwowego, w tym astrocytach oraz komórkach wyściółki w skrawkach tkanek utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie (FFPE) lub skrawkach mrożonych przy użyciu badania immunohistochemicznego (IHC).  
ihcDirect GFAP (glejowe białko włókniste kwaśne) to spolimeryzowane przeciwciało GFAP (R246) znakowane peroksydazą chrzanową (pHRP), przeznaczone do użytku laboratoryjnego w celu jakościowej identyfikacji pod mikroskopem świetlnym obecności GFAP, antygen ten można wykryć w kilku typach komórek ośrodkowego układu nerwowego, w tym astrocytach i komórki wyściółki, w skrawkach utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie (FFPE) lub zamrożonych tkankach za pomocą metod immunohistochemicznych (IHC). 
Kliniczną interpretację jakiegokolwiek barwienia lub jego braku należy uzupełnić badaniami morfologicznymi z użyciem odpowiednich kontroli i należy ją ocenić w kontekście historii choroby pacjenta oraz innych testów diagnostycznych i odpowiednich kontroli zinterpretowanych przez wykwalifikowanego patologa i / lub lekarza. Ten koniugat został wstępnie rozcieńczony i zoptymalizowany do użytku IHC bez dalszego rozcieńczania.