Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
ihcDirect Ki67Ab

ihcDirect Ki67Ab

Kategoria:IHC - 10 minut
Numer katalogowy:K32001
Certyfikaty:IVD

Jest to spolimeryzowana peroksydaza chrzanowa (polyHRP) skoniugowana z antyludzkiem przeciwciaÅ‚em Ki67 (Clone R360) jest przeznaczona do użytku laboratoryjnego do jakoÅ›ciowej identyfikacji za pomocÄ… metod immunohistochemicznych, antygenu Ki67 w  skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie (FFPE) i / lub zamrożonych (FT) pod mikroskopem Å›wietlnym ,
KlinicznÄ… interpretacjÄ™ dowolnego lub jakiegokolwiek barwienia należy uzupeÅ‚nić badaniami morfologicznymi z użyciem odpowiednich kontroli i należy jÄ… ocenić w Å›wietle historii choroby pacjenta i innych testów diagnostycznych oraz odpowiednich kontroli zinterpretowanych przez wykwalifikowanego patologa i / lub lekarza.
Ten koniugat został wstępnie rozcieńczony i zoptymalizowany do użytku IHC bez dalszego rozcieńczania.