Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
ihcDirect p40 Ab

ihcDirect p40 Ab

Kategoria:IHC - 10 minut
Numer katalogowy:K32024
Certyfikaty:IVD

Jest wieloperoksydazowym koniugatem króliczego anty-ludzkiego przeciwciaÅ‚a monoklonalnego  (klon R392)  przeznaczonego do jakoÅ›ciowej identyfikacji pod mikroskopem Å›wietlnym, antygenu w skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie lub skrawkach tkankowych zamrożonych przy użyciu metod immunohistochemicznych (IHC).

W badaniu IHC, p40 w poÅ‚Ä…czeniu z wariantem biaÅ‚ka p63, pozwala wykryc cechy niedrobnokomórkowego raka pÅ‚uc, który jest stosowany w celu okreÅ›lania schematu chemioterapii. P40 można wykryć także w piersi, szyjce macicy, Å‚ożysku, prostacie i skórze. Klinicznie, p40 może klasyfikować raka niedrobnokomórkowego, takiego jak gruczolakorak lub rak pÅ‚askonabÅ‚onkowy, i pomaga w identyfikacji wielkokomórkowego raka pÅ‚uc. Barwienie tkanki p40 wykazuje wysokÄ… czuÅ‚ość i swoistość w przypadku raka pÅ‚askonabÅ‚onkowego, zÅ‚oÅ›liwego miÄ™dzybÅ‚oniaka miÄ™dzybÅ‚oniaka i raka neuroendokrynnego.