Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
ihcDirect Podoplanin Ab

ihcDirect Podoplanin Ab

Kategoria:IHC - 10 minut
Numer katalogowy:K31025
Certyfikaty:IVD
Detekcja:klon C125

ihcDirect Podoplanin Ab jest to przeciwciało znakowane spolimeryzowaną peroksydazą chrzanową (polyHRP), przeznaczone do użytku laboratoryjnego w celu jakościowej identyfikacji pod mikroskopem świetlnym obecności podoplaniny (C125) w skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie (FFPE) lub w tkankach zamrożonych przy użyciu metody immunohistochemicznej (IHC). 
Kliniczną interpretację jakiegokolwiek barwienia lub jego braku należy uzupełnić badaniami morfologicznymi z użyciem odpowiednich kontroli i należy ją ocenić w kontekście historii choroby pacjenta oraz innych testów diagnostycznych i odpowiednich kontroli zinterpretowanych przez wykwalifikowanego patologa i / lub lekarza.

Ten koniugat został wstępnie rozcieńczony i zoptymalizowany do użytku IHC bez dalszego rozcieńczania.

Przeciwciało Podoplanin Ab (klon C125) reaguje z podoplaniną znaną również jako PDPN, glikoproteiną 35-43 kD. Podoplanina ulega selektywnej ekspresji w śródbłonku limfatycznym, a także w naczyniakach limfatycznych, mięsakach Kaposiego oraz w podgrupie naczyniakomięsaków z prawdopodobnym zróżnicowaniem limfatycznym. Wykazano również że podoplanina ulega ekspresji w nabłonkowych międzybłoniakach, naczyniakach płodowych, nasieniakach i niektórych rakach płaskonabłonkowych jamy ustnej.

Bloker IHC dostarczony w zestawie używany przed zastosowaniem koniugatu pHRP- Podoplanin może zmniejszyć tło i niespecyficzne zabarwienie. W tym zestawie zastosowano chromogen 3,3’diaminobenzydynę (DAB).