Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
ihcDirect Podoplanin Ab

ihcDirect Podoplanin Ab

Kategoria:IHC - 10 minut
Numer katalogowy:K31025
Certyfikaty:IVD
Detekcja:klon C125

ihcDirect Podoplanin Ab jest to przeciwciaÅ‚o znakowane spolimeryzowanÄ… peroksydazÄ… chrzanowÄ… (polyHRP), przeznaczone do użytku laboratoryjnego w celu jakoÅ›ciowej identyfikacji pod mikroskopem Å›wietlnym obecnoÅ›ci podoplaniny (C125) w skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie (FFPE) lub w tkankach zamrożonych przy użyciu metody immunohistochemicznej (IHC). 
KlinicznÄ… interpretacjÄ™ jakiegokolwiek barwienia lub jego braku należy uzupeÅ‚nić badaniami morfologicznymi z użyciem odpowiednich kontroli i należy jÄ… ocenić w kontekÅ›cie historii choroby pacjenta oraz innych testów diagnostycznych i odpowiednich kontroli zinterpretowanych przez wykwalifikowanego patologa i / lub lekarza.

Ten koniugat został wstępnie rozcieńczony i zoptymalizowany do użytku IHC bez dalszego rozcieńczania.

PrzeciwciaÅ‚o Podoplanin Ab (klon C125) reaguje z podoplaninÄ…, znanÄ… również jako PDPN, glikoproteinÄ… 35-43 kD. Podoplanina ulega selektywnej ekspresji w Å›ródbÅ‚onku limfatycznym, a także w naczyniakach limfatycznych, miÄ™sakach Kaposiego oraz w podgrupie naczyniakomiÄ™saków z prawdopodobnym zróżnicowaniem limfatycznym. Wykazano również, że podoplanina ulega ekspresji w nabÅ‚onkowych miÄ™dzybÅ‚oniakach, naczyniakach pÅ‚odowych, nasieniakach i niektórych rakach pÅ‚askonabÅ‚onkowych jamy ustnej.

Bloker IHC dostarczony w zestawie używany przed zastosowaniem koniugatu pHRP- Podoplanin może zmniejszyć tÅ‚o i niespecyficzne zabarwienie. W tym zestawie zastosowano chromogen 3,3’diaminobenzydynÄ™ (DAB).