Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
IhcDirect PRAME Ab-Enh

IhcDirect PRAME Ab-Enh

Kategoria:IHC - 10 minut
Numer katalogowy:K47042
Certyfikaty:IVD
Detekcja:klon R1009

IhcDirect PRAME Ab-Enh jest koniugatem wieloperoksydazowym ( polyHRP ) króliczego przeciwciaÅ‚a monoklonalnego PRAME (klon R1009) i wzmacniacza IHC, które sÅ‚uży do jakoÅ›ciowej identyfikacji pod mikroskopem Å›wietlnym antygenu w skrawkach tkanki utrwalonej w formalinie i zatopionej w parafinie  lub zamrożonych tkankach przy użyciu metod testowych immunohistochemicznych (IHC).

Ekspresja (PRAME) jest widoczna w czerniakach i rozpoznawana przez cytolityczne limfocyty T. PrzeciwciaÅ‚o może również odgrywać rolÄ™ w ostrych biaÅ‚aczkach i w zapobieganiu wzrostowi lub przerzutom komórek raka sutka, gdzie utrata PRAME może sprzyjać wzrostowi i inwazji komórek raka sutka.