Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
IhcDirect SOX10 Ab-Enh

IhcDirect SOX10 Ab-Enh

Kategoria:IHC - 10 minut
Numer katalogowy:K47040 
Certyfikaty:IVD
Detekcja:SOX10 klon R1008

IhcDirect SOX10 Ab-Enh to odczynnik bÄ™dÄ…cy koniugatem wieloperoksydazowym (poliHRP ) anty-ludzkiegoto monoklonalnego przeciwciaÅ‚a króliczego SOX10 (Clone R1008) i wzmacniacza IHC. ihcDirect SOX10 można stosować do tkanek mrożonych, a także utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie. SOX10, zwane także biaÅ‚kiem HMG-box 10 zwiÄ…zanym z SRY, jest czynnikiem transkrypcyjnym, o którym wiadomo, że ma kluczowe znaczenie w specyfikacji grzebienia nerwowego i utrzymaniu komórek Schwanna i melanocytów.

SOX10 ulega ekspresji w jÄ…drach melanocytów, komórkach osÅ‚onki nerwów obwodowych i komórkach mioepitelialnych piersi. Pozytywne barwienie jÄ…dra pod kÄ…tem SOX10 obserwuje siÄ™ w raku podstawnym piersi, niesklasyfikowanym potrójnie ujemnym i metaplastycznym raku.

SOX10 wraz z innymi markerami, takimi jak MITF1, może być przydatny w różnicowaniu in situ czerniaka od rogowacenia sÅ‚onecznego z hiperplazjÄ… melanocytów.     

Enhancer - Wzmacniacz IHC po zastosowaniu koniugatu pHRP-SOX10 pomaga zwiększyć sygnał barwienia.