Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
ihcDirect TTF1 Ab-Enh

ihcDirect TTF1 Ab-Enh

Kategoria:IHC - 10 minut
Numer katalogowy:K47041
Certyfikaty:IVD
Detekcja:klon R373


ihcDirect TTF1 Ab-Enh to zestaw odczynników zawierający skoniugowane pHRP królicze przeciwciało monoklonalne (klon R373) i wzmacniacz sygnału IHC i jest przeznaczony do użytku laboratoryjnego, do jakościowej identyfikacji pod mikroskopem świetlnym  za pomocą metod IHC, antygenu TTF1 w  skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie (FFPE) i / lub zamrożonych (FT).
Tarczycowy czynnik transkrypcyjny-1 (ang. thyroid transcription factor-1- TTF-1) należy do rodziny homeodomenowych czynników transkrypcyjnych ( 38 kDa ) i jest wybiórczo wydzielany w tarczycy, płucu oraz międzymózgowiu. TTF-1 przypisuje się rolę regulatora transkrypcji genów swoistych dla tarczycy oraz zaobserwowano, że jest on ważnym aktywatorem różnicowania się genów swoistych dla płuc.
TTF1 jest powszechnie stosowany z innymi markerami w celu odróżnienia pierwotnego niepłaskonabłonkowego raka płuc od raka przerzutowego i można go wykryć za pomocą badań IHC, głównie w płucach i gruczołach tarczycy, pełniąc krytyczne funkcje w różnicowaniu tych narządów