Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
IhcDirect Vimentin Ab

IhcDirect Vimentin Ab

Kategoria:IHC - 10 minut
Numer katalogowy:K32021
Certyfikaty:IVD

IhcDirect Vimentin Ab to polimeryzowane przeciwciaÅ‚o monoklonalne królicze przeciw wimentynie (R289) znakowane peroksydazÄ… chrzanowÄ… (polyHRP) jest przeznaczone do użytku laboratoryjnego w celu jakoÅ›ciowej identyfikacji w mikroskopie Å›wietlnym obecnoÅ›ci wimentyny w skrawkach tkanek utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie (FFPE) i / lub tkanek utrwalonych i skrojonych za pomocÄ… kriostatu z pomocÄ… metod immunohistochemicznych (IHC).

ihcDirect Vimentin jest biaÅ‚kiem z wÅ‚ókien poÅ›rednich o masie 57-60 kDa, wystÄ™pujÄ…cym w różnych komórkach mezenchymalnych, w tym melanocytach, limfocytach, komórkach Å›ródbÅ‚onka i fibroblastach.

ihcDirect Vimentin jest monoklonalnym przeciwciaÅ‚em króliczym (R289), które ma wartość w diagnostyce różnicowej  nowotworów, w tym czerniaku, chÅ‚oniaku i miÄ™sakach, ponieważ Vimentin znajduje siÄ™ we wszystkich typach miÄ™saków i chÅ‚oniaków.