Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
IhcDirect Vimentin Ab

IhcDirect Vimentin Ab

Kategoria:IHC - 10 minut
Numer katalogowy:K32021
Certyfikaty:IVD

IhcDirect Vimentin Ab to polimeryzowane przeciwciało monoklonalne królicze przeciw wimentynie (R289) znakowane peroksydazą chrzanową (polyHRP). Jest przeznaczone do użytku laboratoryjnego w celu jakościowej identyfikacji w mikroskopie świetlnym obecności wimentyny w skrawkach tkanek utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie (FFPE) i / lub tkanek utrwalonych i skrojonych za pomocą kriostatu z pomocą metod immunohistochemicznych (IHC).

ihcDirect Vimentin jest białkiem z włókien pośrednich o masie 57-60 kDa, występującym w różnych komórkach mezenchymalnych, w tym melanocytach, limfocytach, komórkach śródbłonka i fibroblastach.

ihcDirect Vimentin jest monoklonalnym przeciwciałem króliczym (R289), które ma wartość w diagnostyce różnicowej  nowotworów, w tym czerniaku, chłoniaku i mięsakach, ponieważ Vimentin znajduje się we wszystkich typach tych nowotworów.