Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
EliZymeTM Library Quantification Kit

EliZymeTM Library Quantification Kit

Kategoria:Life Science
Numer katalogowy:EZ4815
Kompatybilność:Illumina

Zestaw EliZymeTM Library Quantification Kit oparty jest na metodzie qPCR. Zestaw EliZymeTM Library Quantification Kit for Illumina® zawiera wszystkie odczynniki wymagane do pomyślnej kwantyfikacji biblioteki. Oznaczenie ilościowe biblioteki przeprowadza się przez amplifikację wstępnie rozcieńczonych standardów DNA i rozcieńczonych próbek biblioteki. Startery rozpoznają sekwencje adapterów używane do sekwencjonowania NGS Illumina®. Średnia wartość Ct każdego standardu DNA jest wykreślana w funkcji stężenia w pM (w skali logarytmicznej), tworząc krzywą standardową stosowaną do obliczania stężenia biblioteki.


Zestaw zawiera:
DNA Standard 1 20 pM
DNA Standard 2 2 pM
DNA Standard 3 0.2 pM
DNA Standard 4 0.02 pM
DNA Standard 5 0.002 pM
Primer Mix 10x Primer Premix
2x EliZymeTM qPCR Mix 2x Reaction
ROX Additive 50 μM

Wydajność opakowania: 500/1000 rxns (10 μl lub 20 μl).

Producent: ELISABETH PHARMACON