Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
gb Elite Reverse Transcription Kit

gb Elite Reverse Transcription Kit

Kategoria:Life Science
Numer katalogowy:3012

gb Elite Reverse Transcription Kit jest przeznaczony do odwrotnej transkrypcji z użyciem enzymu odwrotnej transkryptazy MMLV. Enzym ten przekształca RNA w cDNA (DNA komplementarne) w jednym kroku (bez denaturacji), wystarczy dodać szablon RNA. Dzięki zestawowi do odwrotnej transkrypcji gb Elite można osiągnąć wyższą wydajność głównie ze względu na wyższą czułość i odporność na RNazy i inhibitory.
Zestaw gb Elite Reverse Transcription Kit zawiera bufor, dNTPs, startery (heksamery, oligo (dT) VN), inhibitor RNAzy i enzymatyczną odwrotną transkryptazę (MMLV), które konwertują RNA do cDNA, które mogą być analizowane w PCR.

  • Produkt przygotowywany jest w postaci dwuskładnikowej, wystarczy dodać tylko próbkę RNA po zmieszaniu składnika A (roztwór) i składnika B (enzym);
  • 2x stężona mieszanina jest wystarczająca na 20 reakcji;
  • Transkrypcja RNA na cDNA zachodzi jednoetapowo, bez konieczności uprzedniej denaturacji;
  • Ilość RNA wejściowa do odwrotnej transkrypcji wynosi 100–1000 ng;
  • Odwrotna transkryptaza jest transkryptazą M-MLV, która skutecznie syntetyzuje cząsteczki cDNA o długości do 13 kilozasad w optymalnej temperaturze 42 ° C;
  • W mieszaninie znajdują się oligonukleotydy poli (dT) i zdegenerowane heksamery, co oznacza, że zestaw może być również używany do odwrotnej transkrypcji RNA bez ogonów poli (A).