Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
gb Elite Reverse Transcription Kit

gb Elite Reverse Transcription Kit

Kategoria:Life Science
Numer katalogowy:3012

gb Elite Reverse Transcription Kit jest przeznaczony do odwrotnej transkrypcji z użyciem enzymu odwrotnej transkryptazy MMLV. Enzym ten przeksztaÅ‚ca RNA w cDNA (DNA komplementarne) w jednym kroku (bez denaturacji), wystarczy dodać szablon RNA. DziÄ™ki zestawowi do odwrotnej transkrypcji gb Elite można osiÄ…gnąć wyższÄ… wydajność, gÅ‚ównie ze wzglÄ™du na wyższÄ… czuÅ‚ość i odporność na RNazy i inhibitory.
Zestaw gb Elite Reverse Transcription Kit zawiera bufor, dNTPs, startery (heksamery, oligo (dT) VN), inhibitor RNAzy i enzymatycznÄ… odwrotnÄ… transkryptazÄ™ (MMLV), które konwertujÄ… RNA do cDNA, które mogÄ… być analizowane w PCR.

  • Produkt przygotowywany jest w postaci dwuskÅ‚adnikowej, wystarczy dodać tylko próbkÄ™ RNA po zmieszaniu skÅ‚adnika A (roztwór) i skÅ‚adnika B (enzym).
  • 2x stężona mieszanina jest wystarczajÄ…ca na 20 reakcji.
  • Transkrypcja RNA na cDNA zachodzi jednoetapowo, bez koniecznoÅ›ci uprzedniej denaturacji.
  • Ilość RNA wejÅ›ciowa do odwrotnej transkrypcji wynosi 100–1000 ng.
  • Odwrotna transkryptaza jest transkryptazÄ… M-MLV, która skutecznie syntetyzuje czÄ…steczki cDNA o dÅ‚ugoÅ›ci do 13 kilozasad w optymalnej temperaturze 42 ° C.
  • W mieszaninie znajdujÄ… siÄ™ oligonukleotydy poli (dT) i zdegenerowane heksamery, co oznacza, że zestaw może być również używany do odwrotnej transkrypcji RNA bez ogonów poli (A).