Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
Adellgene Fragile X

Adellgene Fragile X

Numer katalogowy:AD-FMR1-100
Certyfikaty:CE-IVD
Kompatybilność:CE (elektroforeza kapilarna)
Detekcja:Triplety CGG

Zespół łamliwego chromosomu X (FXS, OMIM #300624) jest chorobą powiązaną z chromosomem X, która opiera się przede wszystkim na genomowej ekspansji trypletu nukleotydów (CGG) i nieprawidłowej metylacji regionu promotora.

FXS występuje u 1 na 4000 mężczyzn i 1 na 8000 kobiet. Osoby dotknięte chorobą wykazują uderzający fenotyp składający się z dużych uszu i wydatnej szczęki.

W zależności od liczby powtórzeń tej trójki można wyróżnić cztery kategorie:

  • Do 44 powtórzeń: osobniki ze zdrowymi allelami.
  • Od 45 do 54 powtórzeń: osobniki z pośrednimi allelami.
  • Od 55 do 200 powtórzeń: osobniki z allelami premutacyjnymi.
  • Ponad 200 powtórzeń: osobniki ze zmutowanymi allelami.

Adellgene® Fragile X to półautomatyczny zestaw do diagnostyki in vitro przeznaczony do stosowania w laboratoriach klinicznych do amplifikacji i ilościowego oznaczania powtórzeń tripletów CGG (cytozyna-guanina-guanina) w nieulegającym translacji regionie 5' genu upośledzenia umysłowego łamliwego chromosomu X ( „Upośledzenie umysłowe zespołu łamliwego chromosomu X-1”: FMR1 ). Ma na celu pomoc w diagnostyce klinicznej choroby związanej z zespołem łamliwego chromosomu X (np. upośledzenie umysłowe, pierwotna niewydolność jajników, drżenie/ataksja itp.). Technologia opiera się na amplifikacji metodą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) genomowego DNA wyekstrahowanego z krwi obwodowej, a następnie analizie fluorescencyjnej wielkości uzyskanych fragmentów PCR za pomocą analizatora genetycznego.

Producent: BDR (BLACKHILLS DIAGNOSTIC RESOURCES)