Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
gb ONCO BCR-ABL Major

gb ONCO BCR-ABL Major

Numer katalogowy:3243-048 3243-096
Certyfikaty:CE-IVD
Kompatybilność:CFX96/96TOUCH, Light Cycler 480,Cobas Z480, RG 3000, inne
Detekcja:transkrypty b2a2, b3a2

Zestaw gb ONCO BCR/ABL Major  umożliwia wykrywanie i oznaczanie ilościowe głównych transkryptów b2a2 i b3a2 nieprawidłowego chromosomu BCR-ABL1. Badanie opiera się na jednoetapowym RT-qPCR z użyciem sond znakowanych fluorescencyjnie. Kwantyfikację zarówno transkryptu fuzyjnego, jak i referencyjnego przeprowadza się w jednej probówce. Odpowiedź pacjenta na leczenie, jak również minimalną chorobę resztkową monitoruje się w sposób standaryzowany poprzez ilościowe oznaczenie transkryptów głównych b2a2 (e13a2) i b3a2 (e14a2) BCR-ABL1 w stosunku do liczby transkryptów genu kontrolnego ABL1 (GUSB).

Wyniki oceny należy przeliczyć na skalę międzynarodową (IS), co jest możliwe dzięki Standard MMR BCR-ABL MAJOR , certyfikowany przez Krajowe Laboratorium Referencyjne Diagnostyki DNA (IHBT, Praga, Czechy).