Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
gb ONCO EGFR T790M

gb ONCO EGFR T790M

Numer katalogowy:3245-024, 3245-048
Certyfikaty:CE-IVD
Kompatybilność:CFX96/96TOUCH, Light Cycler 480,Cobas Z480, RG 3000, inne
Detekcja:EGFR T790M, ilościowy RT-PCR

Zestaw gb ONCO EGFR (T790M) umożliwia wykrycie i oznaczenie ilościowe mutacji somatycznej EGFR T790M (2369C> T, rs121434569) w ludzkim genomowym DNA. Zasada detekcji opiera się na metodzie RT-PCR z użyciem sond znakowanych fluorescencyjnie i starterów specyficznych dla alleli. Zestaw zawiera wszystkie elementy niezbędne do wykonania analizy. Aktywacja mutacji EGFR prowadzi do indukcji aktywności jego kinazy, co prowadzi do niekontrolowanej proliferacji komórek. Jest to wykorzystywane w leczeniu raka przez tzw. Inhibitory kinazy tyrozynowej (TKI), które wiążą się z miejscem wiązania receptora ATP i hamują aktywność EGFR. Z drugiej strony mutacja T790M znaleziona w eksonie 20 prowadzi do oporności na TKI. TKI anty-EGFR są szczególnie przydatne w leczeniu guzów płuc, zwłaszcza niedrobnokomórkowego raka płuc. Jednak oporność na TKI rozwija się bardzo szybko (mediana 9–13 miesięcy). Dlatego przed rozpoczęciem leczenia produktami leczniczymi z grupy TKI konieczne jest wykrycie mutacji T790M.
Parametry zestawu diagnostycznego

  •      LOD 0,05% zmutowany EGFR na tle WT przy 100 000 kopii w reakcji
  •      stężenie próbki 10-80 ng / µl
  •      zawiera kontrole pozytywne i negatywne
  •      detekcja w kanale FAM
  •      identyczny profil temperaturowy z innymi zestawami GB HEMO, gb GENETIC, gb PHARM