Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
gb PHARM TPMT

gb PHARM TPMT

Numer katalogowy:3117-025, 3217-050
Certyfikaty:CE-IVD
Kompatybilność:CFX96/96TOUCH, Light Cycler 480,Cobas Z480, RG 3000, inne
Detekcja:haplotypy TPMT

gb PHARM TPMT umożliwia oznaczenie haplotypów TPMT * 2, TPMT * 3A, TPMT * 3B i TPMT * 3C w postaci homozygotycznej lub heterozygotycznej. Zestaw nie rozróżnia genotypu * 1/*3A (dwie mutacje w postaci cis) od 3B*/*3C (częstość występowania złożonej heterozygoty *3B/3C* u rasy białej jest mało prawdopodobna).

S-metylotransferaza tiopuryny (TPMT) jest enzymem niezbędnym do biodegradacji tiopuryn. Leki przeciwnowotworowe tioguanina i merkaptopuryna, spokrewnione z tiopurynami, są stosowane zwłaszcza w hematoonkologii. Inna tiopuryna, azatiopryna, jest środkiem immunosupresyjnym przeznaczonym do leczenia chorób autoimmunologicznych i zapobiegania odrzucaniu przeszczepu.
Skutki uboczne leków tiopuryny obejmują neurotoksyczność, hepatotoksyczność, zahamowanie czynnoości szpiku kostnego, zapalenie błon śluzowych i inne. Aktywnoość biotransformacyjna enzymu TPMT może być obniżona z powodu obecności polimorfizmów pojedynczego nukleotydu w regionie kodującym genu TPMT. Najczęściej badanymi niedoborami alleli są TPMT *, TPMT * 3A, TPMT * 3B i TPMT * 3C.
Ograniczona biotransformacja tiopuryny prowadzi do nasilenia skutków ubocznych leczenia. Po wykryciu heterozygoty zaleca się zmniejszenie dawki leku do 30-70%, w przypadku homozygoty i heterozygoty złożonej lepiej wybrać leczenie alternatywne.
Parametry zestawu diagnostycznego

  •      gotowy do użycia
  •      stężenie próbki 1-100 ng / µl
  •      zawiera kontrole pozytywne i negatywne
  •      wykrywanie w kanałach FAM i HEX
  •      identyczny profil temperaturowy z innymi zestawa GB HEMO, gb GENETIC, gb PHARM,  umożliwia procesowanie próbek na tej samej płytce z wykorzystaniem różnych zestawów Generi Biotech

Producent: Generi Biotech