Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
gb PHARM Warfarin CE IVD

gb PHARM Warfarin CE IVD

Numer katalogowy:3250-025, 3250-050
Certyfikaty:CE-IVD
Kompatybilność:ABI 7500/7500 FAST, CFX96/96TOUCH, Light Cycler 480,Cobas Z480, RG 3000, Quant Studio, inne
Detekcja:CYP2C9*2, CYP2C9*3, VKORC1, G1639A

gb PHARM Warfarin zestaw do diagnostyki in vitro jest przeznaczony do wykrywania mutacji CYP2C9*2, CYP2C9*3 i VKORC1, G1639A w ludzkim genomowym DNA metodą PCR w czasie rzeczywistym (dyskryminacja alleli).
Warfaryna jest szeroko stosowanym doustnym lekiem przeciwzakrzepowym typu kumaryny. Warfaryna jako inhibitor enzymu VKORC1 ogranicza recykling witaminy K (kofaktor kaskady krzepnięcia) i ulega biotransformacji głównie przez cytochrom CYP2C9. Wąski indeks terapeutyczny leku wymaga indywidualnego dostosowania dawek terapeutycznych i monitorowania INR.
Powikłania krwotoczne, które zgłaszane są nawet przez 10% pacjentów, ograniczają stosowanie leku. Na działanie przeciwzakrzepowe warfaryny wpływa wiele czynników, zwłaszcza obecność polimorfizmów, wiek, waga, nawyki żywieniowe i inne. Polimorfizm VKORC1 G1639A, występujący z częstością 39% w populacji europejskiej, wiąże się ze zwiększoną wrażliwością na warfarynę.
Zaleca się genotypowanie CYP2C9*2, CYP2C9*3 i VKORC1 G1639A w celu dokładniejszego dawkowania początkowego warfaryny, skracając czas do osiągnięcia stabilnej wartości INR, co zmniejszy częstość krwawień i chorób zakrzepowo-zatorowych.

Parametry zestawu:

  •      gotowy do użycia
  •      stężenie próbki 1-100 ng / µl
  •      zawiera kontrole pozytywne i negatywne
  •      wykrywanie w kanałach FAM i HEX
  •     identyczny profil temperaturowy z innymi zestawami gb HEMO, gb GENETIC, gb PHARM umożliwia wykonanie różnych badań na jednej płytce