Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
ONCO BRAF V600E

ONCO BRAF V600E

Numer katalogowy:3241-024, 3241-048
Certyfikaty:CE-IVD
Kompatybilność:CFX96/96TOUCH, Light Cycler 480,Cobas Z480, inne
Detekcja:E, E2, D, D2 ilościowy RT-PCR

Zestaw ONCO BRAF V600 do PCR w czasie rzeczywistym CE IVD służy do wykrywania i oceny ilościowej mutacji somatycznych BRAF V600E, E2, D i D2 w ludzkim genomowym DNA. Zasada wykrywania opiera się na reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym (qPCR) z użyciem sond znakowanych fluorescencyjnie i starterów specyficznych dla alleli.  Mutacja pojedynczego nukleotydu genu BRAF V600E prowadzi do zwiększonej aktywacji kaskady kinazy MAP, co skutkuje proliferacją i odróżnicowaniem.
Jednak sama mutacja genu BRAF nie jest wystarczająca do wywołania złośliwej transformacji, jej rola polega bardziej na progresji choroby niż na jej inicjacji. Przed rozpoczęciem terapii Vemurafenibem lub Dabrafenib konieczne jest zweryfikowanie pozytywności mutacji V600E genu BRAF.  Mutacje występujące w czerniaku zlokalizowane w kodonie V600 (V600E, V600K, V600D) wg Charakterystyki Produktów Leczniczych Zelboraf (Wemurafenib) oraz Tafinlar (Dabrafenib) związane są z odpowiedzią na leczenie tymi inhibitorami. Mutacja V600E w raku jelita grubego jest niekorzystnym czynnikiem prognostycznym.