Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU

QF-PCR i analiza alleli

Analiza QF-PCR obejmuje amplifikację, wykrywanie i analizę sekwencji DNA specyficznych dla chromosomu, znanych jako markery genetyczne lub małe powtórzenia tandemowe (STR). Powstające produkty PCR można analizować i oznaczać ilościowo za pomocą kapilarnych analizatorów genetycznych (sekwenatorów kapilarnych ThermoFisher ABI 3130, 3100, 3500, SeqStudio) .

Wykrywanie mutacji w oparciu o analizę alleli polega na multiplexowej amplifikacji PCR specyficznej dla allelu w celu wykrycia normalnych, niezmutowanych (typu dzikiego) i zmutowanych alleli w genie.  Amplifikacja PCR specyficzna dla alleli generuje fragmenty znakowane fluorescencyjnie, które są analizowane metodą elektroforezy kapilarnej z wykorzystaniem sekwenatora kapilarnego. Oferujemy bardzo prostą i szybką procedurę wykonania analiz w celu identyfikacji mutacji, polimorfizmów, czy genotypów związanych z genetycznymi czynnikami ryzyka tj. Devyser Thrombophilia, Devyser HFE, Devyser CVD. Szczególnie polecamy kilka zestawów diagnostycznych do wykrywania mutacji (36 lub 68) w genie CFTR za pomocą analizy specyficznej dla alleli i charakterystycznych dla danej populacji.

Zestawy DEVYSER tj. Compact, Complete, Extend są gotowe do użycia i służą do badania amplifikacji markerów genetycznych w diagnostyce prenatalnej oraz w diagnostyce poronień.  Oprócz wykrywania zespołów Downa, Edwardsa, Patau, Klinefeltera, zawierają 2 dedykowane markery na chromosomie X do wykrycia zespołu Turnera.

Wszystkie zestawy DEVYSER są CE-IVD zawierają wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania badania. Analiza danych odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania GeneMapper lub GeneMarker.

Pokaż pełny opis
Kalibratory i wzorce matrix
Devyser AZF Extension

Devyser AZF Extension

Devyser AZF V2

Devyser AZF V2

Devyser CFTR Core 36

Devyser CFTR Core 36

Devyser CFTR 68

Devyser CFTR 68

Devyser Compact V3

Devyser Compact V3

Devyser Complete V2

Devyser Complete V2

Devyser Extend V2

Devyser Extend V2

Devyser HFE V2

Devyser HFE V2

Devyser Resolution 13 V2

Devyser Resolution 13 V2

Devyser Resolution 18 V2

Devyser Resolution 18 V2

Devyser Resolution 21 V2

Devyser Resolution 21 V2

Devyser Resolution XY V2

Devyser Resolution XY V2

Devyser Thrombophilia

Devyser Thrombophilia

DEV-5 Dye Set Calibrators

DEV-5 Dye Set Calibrators

560 Sizer Orange Marker

560 Sizer Orange Marker