Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
Devyser AZF V2

Devyser AZF V2

Numer katalogowy:8-A019.2
Certyfikaty:CE-IVD
Kompatybilność:ABI 310, 3100, 3130, 3730, 3500, SeqStudio
Detekcja:8 markerów w regionach AZFa, AZFb, AZFc

Devyser AZF V2 umożliwia wykrycie wszystkich podstawowych markerów zgodnie z zaleceniami European Academy of Andrology (EAA) oraz  European Quality Monitoring Network Group (EMQN) w celu molekularnej diagnostyki mikrodelecji w chromosomie Y w regionach ważnych dla męskiej płodności: AZFa, AZFb, AZFc. Analiza z wykorzystaniem AZF V2 odbywa się na podstawie wykrywania markerów STS (Sequence-Tagged Sites):krótka sekwencja DNA (200 do 500 pz), gdzie lokalizacja i kolejność są znane. Testowanie diagnostyczne przy użyciu zestawów Devyser AZF v2 oraz zestawu rozszerzonego Devyser AZF Extension polega na amplifikacji PCR sekwencji STS w regionach  AZFa, AZFb i AZFc  na chromosomie Y. Amplifikacja markerów STS wskazuje na obecność, podczas gdy brak amplifikacji wskazuje na delecję danego regionu.

Devyser AZF v2 wykrywa 8 markerów - STS Marker sY255* , sY127* , sY134* , sY86* , sY84* , sY254*, ZFXY, sY14.

Zastosowanie fluorescencyjnie znakowanych primerów dla wszystkich markerów pozwala automatycznie wizualizować i identyfikować markery STS używając sekwenatora kapilarnego. Analiza odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania GeneMaper lub GeneMarker.