Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
Devyser AZF Extension

Devyser AZF Extension

Numer katalogowy:8-A020
Certyfikaty:CE-IVD
Kompatybilność:ABI 310, 3100, 3130, 3730, 3500, SeqStudio
Detekcja:13 markerów w regionach AZFa, AZFb, AZFc

Devyser AZF Extension umożliwia wykrycie wszystkich rozszerzonych markerów zgodnie z zaleceniami European Academy of Andrology (EAA) oraz European Quality Monitoring Network Group (EMQN) w celu molekularnej diagnostyki mikrodelecji w chromosomie Y w regionach ważnych dla męskiej płodności: AZFa, AZFb, AZFc. Analiza z wykorzystaniem AZF Extension odbywa się na podstawie wykrywania markerów STS (Sequence Tagged Sites):krótka sekwencja DNA (200 do 500 pz), gdzie lokalizacja i kolejność są znane. Testowanie diagnostyczne przy użyciu zestawów Devyser AZF v2 oraz zestawu rozszerzonego Devyser AZF Extension polega na amplifikacji PCR sekwencji STS w regionach  AZFa, AZFb i AZFc  na chromosomie Y. Amplifikacja markerów STS wskazuje na obecność, podczas gdy brak amplifikacji wskazuje na delecję.

Devyser AZF Extension wykrywa 13 markerów - STS Marker sY160, sY1191, ZFXY, sY14, sY1291, sY88, sY1065, sY82, sY83, sY153, sY121, sY1192, sY105

Zastosowanie fluorescencyjnie znakowanych primerów dla wszystkich markerów pozwala automatycznie wizualizować i identyfikować markery STS używając sekwenatora kapilarnego i oprogramowania GeneMapper lub GeneMarker