Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
DEK/NUP214 FISH Probe

DEK/NUP214 FISH Probe

Numer katalogowy:DEK-NUP214-20-GROR
Detekcja:DEK/NUP214 fuzja

Sonda fuzyjna DEK / NUP214 Empire Genomics została zaprojektowana do wykrywania fuzji między DEK i NUP214. Sonda jest oznaczona kolorem zielonym i pomarańczowym, ale można ją dostosować do własnych potrzeb.
TranslokacjÄ™ chromosomów t(6; 9) (p22; q34) stwierdza siÄ™ w 1-2% przypadków ostrej biaÅ‚aczki szpikowej (AML) u dzieci. Po raz pierwszy opisana w 1976 roku, przegrupowanie daje biaÅ‚ko fuzyjne DEK/NUP214 zawierajÄ…ce prawie caÅ‚y DEK wraz z koÅ„cami karboksylowymi 2/3 NUP214. Fuzja zwykle wystÄ™puje w AML de novo, gdzie wystÄ™puje jako jedyna nieprawidÅ‚owość kariotypowa w 80% przypadków. SpoÅ›ród 20% pacjentów z towarzyszÄ…cymi nieprawidÅ‚owoÅ›ciami wtórnymi, najczÄ™stsze dotcyzÄ… chromosomów 8 i 13.

Sonda może być poddana szybkiej hybrydyzacji w czasie 1h z SwiftFISH Rapid Hybridization Buffer