Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
NTRK FISH Probe Panel

NTRK FISH Probe Panel

Numer katalogowy:NTRK1BA-20-ORGR
Certyfikaty:CE
Detekcja:NTRK1, NTRK2, NTRK3

NTRK1, NTRK2 i NTRK3 kodujÄ… odpowiednio biaÅ‚ka TRKA, TRKB i TRKC. BiaÅ‚ka te sÄ… kinazami tyrozynowymi i okazaÅ‚y siÄ™ być celami dziaÅ‚ania u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem pÅ‚uc, podobnie jak klinicznie istotny gen ALK.

NTRK1 Break Apart FISH Probe - NTRK1BA-20-ORGR link
NTRK1 koduje kinazÄ™ tyrozynowÄ…, która wiąże czynnik wzrostu nerwów (NGF). Rearanżacje NTRK1, które generalnie powodujÄ… fuzje z genami partnerskimi, które konstytutywnie aktywujÄ… domenÄ™ kinazy NTRK1, zostaÅ‚y zidentyfikowane w wielu ludzkich rakach. Należą do nich rak okrężnicy, rak brodawkowaty tarczycy, rak pÅ‚uc, glejak wielopostaciowy i czerniak.

NTRK2 Break Apart FISH Probe- NTRK2BA-20-ORGR link
NTRK2 to receptorowa kinaza tyrozynowa, która wiąże mózgowy czynnik wzrostu (BDGF) i neurotrofinÄ™ 4/5 (NT-4/5). Gen jest niezbÄ™dny do rozwoju oÅ›rodkowego i obwodowego ukÅ‚adu nerwowego oraz do przeżycia komórek. Rearanżacje NTRK2 wykryto w wielu nowotworach, w tym w glejaku wielopostaciowym, gwiaździaku pilocytarnym, raku pÅ‚askonabÅ‚onkowym gÅ‚owy i szyi oraz gruczolakoraku pÅ‚uc.

NTRK3 Break Apart FISH Probe - NTRK3BA-20-ORGR link
NTRK3 koduje receptor TrkC, glikoproteinÄ™ ulegajÄ…cÄ… ekspresji w ludzkim hipokampie, korze mózgowej i ziarnistej warstwie komórkowej móżdżku. Rearanżacje NTRK3 wykryto w różnych nowotworach zÅ‚oÅ›liwych, w tym w glejaku wielopostaciowym, wÅ‚ókniakomiÄ™saku, raku tarczycy i ostrej biaÅ‚aczce szpikowej. Wiele z tych translokacji skutkuje fuzjÄ… z ETV6;