Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
Paraffin Pretreatment kit HER

Paraffin Pretreatment kit HER

Numer katalogowy:2J0232

Niniejszy zestaw Paraffin Pretreatment kit od lat jest wykorzystywany przez laboratoria do obróbki wstępnej preparatów i służący do przygotowania skrawków tkanek zatopionych w parafinie i utrwalonych na dodatnio naładowanych szkiełkach (FFPE) do przeprowadzenia badania metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) za pomocą sond Vysis.
W większości przypadków guzy lite są utrwalane i zatapiane w parafinie w celu zachowania morfologii komórek i tkanek. Tradycyjne metody barwienia zostały zoptymalizowane do preparatów tego typu, dlatego też utrwalone w parafinie tkanki są zwykle jedynymi próbkami dostępnymi do analizy metodą hybrydyzacji in situ oraz do badań immunohistochemicznych.
Dostęp do docelowego DNA determinuje powodzenie metody FISH dla danej próbki. Aby przygotować utrwaloną w parafinie próbkę tkanki do badania FISH, najpierw należy usunąć parafinę, a następnie zapewnić przepuszczalność tkanki w taki sposób, aby możliwe było dotarcie sondy do obszaru docelowego. Aby zapewnić maksymalną hybrydyzację sondy, ważne jest zoptymalizowanie procesu obróbki  z użyciem enzymu proteazy.

Procedura z wykorzystaniem  Paraffin Pretreatment kit została zaprojektowana w taki sposób, aby zmaksymalizować  przepuszczalność (ang. permeability) tkanki badanej za pomocą metody FISH z użyciem sond Vysis CEP® i LSI®.
Zestaw zawiera bufory zoptymalizowane do przeprowadzenia 5 kąpieli po 4 szkiełka w kominkach w temperaturze 85C.