Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
UroVysion FISH Probe Kit

UroVysion FISH Probe Kit

Numer katalogowy:02J27-020, 02J27-0100
Certyfikaty:CE-IVD, FDA
Detekcja:aneuploidie chromosomów 3,7,17 i 9p21

Zestaw UroVysion Bladder Cancer Kit jest zatwierdzony przez FDA i zaprojektowany do wykrywania aneuploidii chromosomów 3, 7, 17 i utraty locus 9p21 poprzez fluorescencyjną hybrydyzację in situ (FISH) w próbkach moczu od osób z krwiomoczem z podejrzeniem raka pęcherza moczowego.
Korzyści stosowania Urovysion kit:

  • Test molekularny, który na podstawie analizy moczu służy do monitorowania raka pęcherza moczowego i jest pomocny we wstępnej diagnozie
  • Potwierdzone klinicznie przez ponad 10 lat badań naukowych
  • Większa czułość niż cytologia we wszystkich stadiach i stopniach; 100% czułości w guzach CIS
  • Zapewnia ostateczne wyniki w nietypowych przypadkach cytologicznych z niejednoznaczną lub ujemną cystoskopią
  • Działa bez zakłóceń w przypadku pojawienia się substancji takich jak BCG, mitomycyna C i tiotepa w moczu
  • Zapewnia 94,1% ujemną wartość predykcyjną w wykrywaniu nawrotu raka pęcherza moczowego w porównaniu z cystoskopią/histologią u pacjentów leczonych BCG
  • Może być wykorzystywany do oceny nawrotu choroby
  • Materiałem do badania jest osad komórkowy z próbek moczu