Biovigen - zaopatrzenie laboratoriów
biuro@biovigen.pl | Tel. +48 791555380
zamowienia@biovigen.pl | Tel. +48 438230358

Aparatura

ABI

Oferujemy Państwu sekwenatory marki ABI produkowane przez firmę Applied Biosystems.
Sekwenatory są podemonstracyjne sprowadzone z USA, mają zapewniony serwis oraz gwarancję 24 miesięczną
.

ABI 3730xl:


Sekwenator z  96 kapilarami- urządzenie to jest obecnie najbardziej popularne na rynku. Dzienna zdolność produkcyjna tego sekwenatora to ponad miliona nukleotydów, jest przeznaczony dla dużych laboratoriów zajmujących się  sekwencjonowaniem.
 
Sekwenator składa się z 96 kapilar (model:ABI 3730 - 48 kapilar), systemu elektroforezy, lasera i kamery CCD. Kapilara o średnicy około 250 mikrometrów, jest wypełniona polimerem, który służy jako sito molekularne.Cząsteczki DNA są wprowadzane na jednym końcu kapilary przez iniekcję
i elektromigrują pod wysokim napięciem (8500 V),  w celu ich rozdzielenia w zależności  od ich  długości.
W pobliżu anody, wiązka lasera przechodzi przez każdą kapilarę do pobudzenia cząsteczek fluorescencyjnych, które zostały włączone do DNA w sekwencji reakcji. Kamera CCD zbiera informacje emitowane przez cząsteczki fluorescencyjne, jak i po ich przejęciu wiązki laserowej. W każdej z czterech zasad nukleotydowych (A, C, G i T) jest powiązana z określonym fluorochromem. Urządzenie jest podłączone do komputera, który rejestruje
sygnał ciągły i który będzie skanował po zakończeniu migracji. Po zakończeniu skanowania tworzone są pliki danych.

ABI 3100:
Sekwenator ABI 3100 jest podobny do ABI 3730xl (ABI 3730),  ma 16 kapilar. Jest głównie przydatny przy genotypowaniu markerów mikrosatelitarnych oraz reakcji multiplex.Sekwenator przeznaczony jest dla małych laboratoriów.

Sekwenator wykrywa pięć różnych fluorochromów i sam fluorochrom może być ponownie użyty więcej niż jeden raz, gdy fragmenty mają różnicę ponad 100 nukleotydów wielkości,

 

 

  Chcesz dowiedzieć się o dodatkowych zaletach tych produktów?
Zadzwoń: 43 823 03 58 lub napisz na adres biuro@biovigen.pl


 
Lp. Nazwa Liczba kapilar Gwarancja Opis Termin dostawy Cena
1 ABI 377 Płytowy 24 miesiące Starszej generacji sekwenator płytowy; rozmiar płyty 22x50 cm, liczba dołków: 36, 48 lub 96 3 tygodnie zamowienia@biovigen.pl
2 ABI 310 1 kapilarny 12 miesięcy Sekwenator 1-kapilarny z 1 ml strzykawką do podawania żelu, polimery: POP-4 i POP-6. 3 tygodnie zamowienia@biovigen.pl
24 miesiące 3 tygodnie zamowienia@biovigen.pl
3 ABI 3100 - AVANT 4 kapilarny 24 miesiące Sekwenator 4-kapilarny z możliwością rozbudowy do 16 kapilar; dwie strzykawki do żelu; stosowane polimery: POP-4 i POP-6 3 tygodnie zamowienia@biovigen.pl
4 ABI 3100 16 kapilarny 24 miesiące Sekwenator 16-kapilarny; dwie strzykawki do żelu; polimery: POP-4, POP-6 3 tygodnie zamówienia@biovigen.pl
5 ABI 3130 4 kapilarny 24 miesiące Sekwenator 4-kapilarny z pompą do żelu; polimery: POP4, POP6 lub POP7 3 miesiące zamowienia@biovigen.pl
6 ABI 3130 XL 16 kapilary 24 miesiące Sekwenator 16 kapilarny z pompą do żelu; polimery: POP4, POP6 or POP7 3 miesiące zamowienia@biovigen.pl
7 ABI 3730 48 kapilar 24 miesiące Sekwenator 48-kapilarny z pompą do żelu; podajnik płytek 2x16 polimery: POP4, POP6 or POP7 3 miesiące zamowienia@biovigen.pl
8 ABI 3730 XL 96 kapilar 24 miesiące Sekwenator 96- lub 48-kapilarny z pompą do żelu; podajnik płytek 2x16 polimery: POP4, POP6 or POP8 3 miesiące zamowienia@biovigen.pl
USŁUGI
9 LE-310 n/d 6 miesięcy Wymiana lasera w sekwenatorach ABI 310 do 3 tygodni zamowienia@biovigen.pl
10 KS-310 n/d 12 miesięcy Roczny kontrakt serwisowy sekwenatorów ABI 310 obejmujący: diagnostykę, części i robociznę do 3 tygodni zamowienia@biovigen.pl
11 KS-31xx n/d 12 miesięcy Roczny kontrakt serwisowy sekwenatorów ABI 3100-AVANT, 3100 obejmujący: diagnostykę, czśćci i robociznę do 3 tygodni zamowienia@biovigen.pl
12 KS-37xx n/d 12 miesięcy Roczny kontrakt serwisowy sekwenatorów ABI 3730 obejmujący: diagnostykę, części i robociznę do 3 tygodni zamowienia@biovigen.pl