Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU

Polityka prywatności

Polityka Prywatności - kanały internetowe

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszelkich danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem kanałów internetowych Biovigen Sp. z o.o., w tym witryn internetowych, aplikacji mobilnych i stron mediów społecznościowych, które odnoszą się do niniejszej Polityki Prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje rodzaje danych osobowych, które uzyskujemy, w jaki sposób możemy wykorzystywać te dane osobowe, komu możemy je udostępniać oraz w jaki sposób możesz wykonywać swoje prawa dotyczące przetwarzania przez nas informacji.

1.Dane osobowe, które uzyskujemy

Możemy uzyskać dane osobowe za pośrednictwem kanałów online. Rodzaje danych osobowych, które możemy uzyskać obejmują
•    dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i faksu, adres e-mail i adres pocztowy) dla Ciebie lub innych osób (np. dyrektorów Twojej firmy). Podając swoje dane kontaktowe, upoważniasz Biovigen Sp. z o.o. do skontaktowania się z Tobą w celu uzyskania dalszych informacji. Ponadto upoważniasz Biovigen Sp. z o.o. do przekazywania Twoich danych swoim regionalnym przedstawicielom handlowym w tych celach
•    informacje użyte do utworzenia konta online (takie jak nazwa użytkownika i hasło)
•    Pliki cookie są używane, aby umożliwiać lepsze przeglądanie witryny internetowej firmy (więcej informacji można znaleźć w osobnej Polityce dotyczącej plików cookie w witrynie)

 Pamiętaj, że podanie nam danych osobowych jest z Twojej strony dobrowolne. Jeżeli zdecydujesz się nie przekazywać nam pewnych informacji, możemy nie być w stanie zaoferować Ci określonych produktów i usług, a także możesz nie mieć dostępu do niektórych funkcji naszych kanałów online.

2. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Możemy wykorzystywać uzyskane dane osobowe w celu:
•    dostarczania naszych produktów i usług oraz administrowania nimi.
•    komunikowania się z Tobą w sprawie naszych produktów, usług, wydarzeń, programów i promocji (np. wysyłając alerty, materiały promocyjne, biuletyny i inne komunikaty marketingowe).
•    przetwarzać, oceniać i odpowiadać na wnioski i zapytania

Podstawą prawną przetwarzania przez Biovigen Sp. z o.o. danych osobowych w sposób opisany powyżej będzie zazwyczaj jedna z następujących:
•    Twoja zgoda lub wykonanie umowy z Tobą lub odpowiednią stroną
•    Nasze uzasadnione interesy biznesowe.
•    Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych.

3. Udostępnianie danych osobowych

Nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie ujawniamy danych osobowych o Tobie, z wyjątkiem przypadków opisanych tutaj lub w momencie ich zbierania.
•    Możemy udostępniać dane osobowe w ramach Biovigen Sp. z o.o.  w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.
•    Możemy udostępniać dane osobowe dostawcom usług, których zatrzymaliśmy w celu świadczenia usług w naszym imieniu. Ci dostawcy usług są zobowiązani umową do ochrony dostarczanych im informacji i nie mogą wykorzystywać ani ujawniać takich informacji, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do świadczenia usług w naszym imieniu lub w celu spełnienia wymogów prawnych.
•    Możemy ujawniać Twoje dane osobowe (1) jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez obowiązujące prawo lub procedury prawne (takie jak nakaz sądowy lub wezwanie do sądu), (2) organom ścigania lub innym urzędnikom państwowym w celu zastosowania się do uzasadnionego wniosku prawnego, (3) gdy uważamy, że ujawnienie jest konieczne, aby zapobiec krzywdzie fizycznej lub stracie finansowej, (4) w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw, (5) w związku z dochodzeniem w sprawie podejrzenia lub faktycznego oszustwa lub nielegalnej działalności lub (6) w inny sposób za Twoją zgodą.

4. Twoje prawa

Oferujemy pewne możliwości wyboru w związku z danymi osobowymi, które otrzymujemy na Twój temat. Aby zaktualizować swoje preferencje, ograniczyć otrzymywanie od nas korespondencji lub przesłać prośbę, skontaktuj się z nami zgodnie z punktem 8 niniejszej Polityki Prywatności.
Masz prawo (1) uzyskać dostęp do niektórych danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat; (2) zażądać, abyśmy zaktualizowali, poprawili, usunęli lub ograniczyli Twoje dane osobowe; lub (3) skorzystać z prawa do przenoszenia danych. Możesz również wycofać wcześniej udzieloną nam zgodę lub w dowolnym momencie sprzeciwić przetwarzaniu Twoich danych osobowych z uzasadnionych powodów związanych z Twoją szczególną sytuacją, a my zastosujemy Twoje preferencje w razie potrzeby. Aby poprosić o skorzystanie z tych praw, skontaktuj się z nami, jak wskazano w punkcie 8 niniejszej Polityki Prywatności.

5. Ochrona danych

Utrzymujemy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, zgodne z obowiązującymi wymogami dotyczącymi miejsca pozyskania danych osobowych, mające na celu ochronę przed bezprawnym lub nieuprawnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, wykorzystaniem lub ujawnieniem danych osobowych przekazanych nam za pośrednictwem Internetu lub dostępnych innych kanałów.

6. Przechowywanie

Przechowywanie Twoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo przechowujemy dane osobowe, które uzyskaliśmy o Tobie tak długo, jak (1) są one potrzebne do celów, dla których je uzyskaliśmy, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności lub (2) posiadamy inną podstawę prawna, określoną w niniejszej Polityce Prywatności lub w miejscu ich zbierania, do przechowywania tych informacji poza okres, w którym jest to niezbędne do pierwotnego celu uzyskania danych osobowych.

7. Dodatkowe informacje

7.1. Dane osobowe dzieci

Kanały internetowe są przeznaczone dla ogółu odbiorców i nie są skierowane do dzieci poniżej 18 roku życia. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od dziecka poniżej 18 roku życia, niezwłocznie usuniemy te informacje z naszych rejestrów.

7.2. Zmiany w naszej Polityce prywatności: Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana bez uprzedniego powiadomienia, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach informacyjnych. Na dole niniejszej Polityki prywatności wskażemy, kiedy została ostatnio zaktualizowana.

8. Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub komentarze dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub chcesz, abyśmy zaktualizowali informacje, które posiadamy o Tobie lub Twoich preferencjach, napisz do nas na adres

biuro@biovigen.pl

lub:

Biovigen Sp. z o.o.
Tymienice 82A
98-220 Zduńska Wola
tel. 791555380