Biovigen - zaopatrzenie laboratoriów
biuro@biovigen.pl | Tel. +48 791555380
zamowienia@biovigen.pl | Tel. +48 438230358

Diagnostyka molekularna

Euro-RT JCV kit IVD

Wytwórca: Eurospital

Dystrybutor: Biovigen Sp. z o.o.

 Wirus John Cunningham (JCV) należy do rodziny poliomawirus, który obejmuje nieotoczkowego wirusa dwuniciowego kolistego DNA około 5 kb. Po raz pierwszy wyizolowano go w 1971 r z tkanki mózgowej. Jest to powszechny wirusa, a u ludzi infekcje występują zazwyczaj w dzieciństwie przez drogi oddechowe. Zakażenie przebiega zazwyczaj bezobjawowo, a utrzymuje się w formie utajonej w nerkach (jak również w płucach, śledzionie, migdałkach, szpiku kostnym), pozostając w stanie spoczynku przez wiele lat i reaktywuje się w warunkach wrodzonego lub indukowanej immunosupresji.

Wirus może powodować postępującą wieloogniskową leukoencefalopatii (PML) – rzadkie, ale poważne zakażenia mózgu.

Reaktywacja replikacji wirusa u pacjentów po przeszczepieniu szpiku kostnego i nerek ma szczególne znaczenie w patogenezie PML, z powodu immunosupresji indukowanej przez leczenie post-transplantacyjne. Reaktywacja zakażenia wirusem JCV pacjentów po przeszczepieniu nerki mogą być obserwowane w 1-10% przypadków i jest wzmacniany przez coraz częstsze stosowanie nowych leków immunosupresyjnych biologicznych. Tak więc, z klinicznego i diagnostycznego punktu widzenia, monitorowanie poziomu obciążenia wirusowego ma znaczenie jak powyżej pewnej wartości progowej, może upośledzać funkcję nerek i prowadzić do kolejnej utraty przeszczepionego narządu. Ścisła obserwacja pacjentów z zakażeniem JCV jest wysoce pożądana.

 

Nr katalogowy

Ilość testów

Metoda

Opis

Materiał

9132

48

RT-PCR

Detekcja, ilościowa ocena JCV (copies/ml)

Krew, mocz,

płyny, tkanka biopsyjna

Rekomendowane termocyklery Real Time:

 

7300 Real Time PCR System, Applied Biosystems

7500 Real Time PCR System, Applied Biosystems

7900 Real Time PCR System, Applied Biosystems

MiniOpticon, Bio-Rad

CFX 96 Touch, Bio-Rad


Użycie innych termocyklerów musi być zwalidowane przez użytkownika końcowego.

Specyficzność: 100%

Czułość: 100%

Dolna granica wykrywalności -1 kopia / μl