Biovigen - zaopatrzenie laboratoriów
biuro@biovigen.pl | Tel. +48 791555380
zamowienia@biovigen.pl | Tel. +48 438230358

Aparatura

Hybrydyzator Thermobrite

Hybrydyzator Thermobrite Denaturation/Hybrydization

System (Abbott Molecular)

CE IVD

     Aparat służy do przeprowadzenia jednoczesnej hybrydyzacji i denaturacji tzw. kodenaturacji lub samej hybrydyzacji lub utrwalania. Przeznaczony jest do stosowania w laboratoriach cytogenetycznych wykonujących specjalistyczne badania techniką fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH)
oraz genomową porównawczą hybrydyzację in situ (CGH) na potrzeby diagnostyki onkologicznej, hematologicznej, patologicznej, pre- i postnatalnej.

System jest zoptymalizowany do wykonywania badań poprzez precyzyjne i jednorodne podgrzewanie skrawków tkankowych, rozmazów, odcisków lub preparatów po hodowli komórkowej, umieszczonych na szkiełkach mikroskopowych. Aparat może być wykorzystywany jako prosta płyta grzejna w celu
utrwalania i preparatyki wszelkiego rodzaju skrawków tkankowych metodami cytologicznymi i histologicznymi

 

Metody pomiarowe:

W aparacie możliwe jest zastosowanie 3 cyklów czasowo – temperaturowych:

• „denat&hyb” – denaturacja hybrydyzacja – z oddzielnie ustawianymi temperaturami i czasami trwania

• „hyb only” – temperatura oraz czas trwania procesu • „fxd temp” –temperatura podtrzymywania bez programowania czasu
 

Zalety:

 • Możliwość załadowania 12 szkiełek mikroskopowych

 • Możliwość zaprogramowania i zapamiętania 40 programów

 • Programowanie cyklu od 0 do 99 godzin.

 • Zakres temperaturowy od 30°C do 99°C

 • Czas grzania z 37°C do 95°C – 2 min.

 • Czas chłodzenia z 95°C do 37°C – 5 min.

 • Oprogramowanie aparatu jest łatwe do obsługi dla przeciętnego użytkownika. Aparat posiada wbudowany wyświetlacz LCD, na którym widoczny jest aktualny stan aparatu

 • Klawisz STOP, który służy do przerwania cyklu przez użytkownika w dowolnym wybranym przez siebie momencie

 • Aparat umożliwia bezpieczną pracę ponieważ konstrukcja przedniego panelu sterowania wraz z klawiszami jest integralna częścią aparatu, wykonana jest ze specjalnego tworzywa uniemożliwiającego wnikanie jakichkolwiek zanieczyszczeń stałych i płynnych do wnętrza aparatu

 • Codzienna obsługa i konserwacja aparatu przed jak i po zakończeniu pracy zabiera kilka minut.

  Dlaczego warto wyposażyć Twoje laboratorium w Thermobrite ?

 • redukcja kroków w procedurze FISH

 • możliwość nastawiania kodenaturacji

 • większa przepustowość badań

 • standaryzacja wyników : kontrola temperatury, czasów, powtarzalność,

 • elastyczność: nieograniczone kreacje protokołów

 • łatwość programowania i dodawania własnych protokołów za pomocą klawiatury

 • łatwy w obsłudze

Akcesoria i materiały zużywalne

        Jedynym materiałem zużywalnym są karty wilgotnościowe, które zapewniają optymalne warunki denaturacji i hybrydyzacji.

        ThermoBrite Humidity Strips (10 szt) 7J6801