Biovigen - zaopatrzenie laboratoriów
biuro@biovigen.pl | Tel. +48 791555380
zamowienia@biovigen.pl | Tel. +48 438230358

Pozostałe odczynniki

Oligonukleotydy

 

Oligonukleotydy Generi Biotech

 

Proponujemy syntezę oligonukleotydów DNA, które mogą być znakowane fluorescencyjne lub na
życzenie można przeprowadzać inne modyfikacje oligonukleotydow;

Oczyszczanie: standardowe, OPC oraz metodą HPLC

Dostępna skala syntezy: 20 nmol, 40 nmol, 200 nmol, 1 μmol, 10 μmol

 • Określona skala oznacza, że spora ilość produktu końcowego będzie wokół tej wartości
 • Standardowo zawierają jon amonowy lub trietyloamoniowy. Dla niektorych zastosowań(spektroskopii NMR), jony te są nieodpowiednie. Na żądanie można zmienić na jon Na+.
 • Wraz z oligonukleotydami jest dostarczana karta z parametrami oligonukleotydow oraz instrukcjedo rozcieńczania. Ilość oligonukleotydow jest określana metodą spektrofotometrii UV i wyrażonew nanomolach i mikrogramach
 • Forma dostarczania: Oligonukleotydy dostarczane są w 2ml probówce w formie liofilizowanej
 • Przechowywanie: Zaleca się przechowywanie w -20°C, w porcjach podzielonych. Unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania, które mogą uszkodzić ich funkcje biologiczne. Znakowane fluorescencyjnie przechowywać bez dostępu światła
 • Stabilność: 2 lata od daty syntezy w temp. -20°C dla oligo w stanie bezwodnym
 •  Ważność: 1 rok po rozpuszczeniu, dla większości 2 lata od daty syntezy, jeśli przechowywanew określonych warunkach.

 

OLIGO, 20 nmol, baseprice
OLIGO, 40 nmol, baseprice
OLIGO, 1 micromol, baseprice
OLIGO, 10 micromol, baseprice
OLIGO, 200 nmol, baseprice
OLIGO NGS, baseprice, 20 nmol
(N)6, 20 nmol - random hexamers
(N)6, 20 nmol, protected - random hexamers (protected)
oligo degeneration with inosin (inside the chain)

                                        MODYFIKACJE

5´- AMINO MODIFICATION, 1 µmol
5´- AMINO MODIFICATION, 10 µmol
5´- AMINO MODIFICATION, 40 nmol
5´- AMINO MODIFICATION, 200 nmol
5´- BIOTIN, 1 µmol
5´- BIOTIN, 40 nmol
5´- BIOTIN, 200 nmol
5´- Cy3, 40 nmol
5´- Cy3, 200 nmol
5´- Cy5, 200 nmol
5´- Cy5, 40 nmol
5´- THIOL MODIFICATION, 200 nmol (delivered as DISULFIDIC GROUP)
5´- THIOL MODIFICATION, 40 nmol (delivered as DISULFIDIC GROUP)
5´- 6-FAM, 1 µmol
5´- 6-FAM, 10 µmol
5´- 6-FAM, 40 nmol
5´- 6-FAM, 200 nmol
5' - FLUORESCEIN, 1 µmol
5' - FLUORESCEIN, 10 µmol
5´- FLUORESCEIN, 40 nmol
5' - FLUORESCEIN, 200 nmol
5´- PHOSPHORYLATION, 1 µmol
5´- PHOSPHORYLATION, 40 nmol
5´- PHOSPHORYLATION, 200 nmol
5´- HEX, 200 nmol
5´- HEX, 40 nmol
5´- TET, 200 nmol
5´- TET, 40 nmol
5´- THIOL MODIFICATION, 200 nmol
5´- THIOL MODIFICATION, 40 nmol
3´- BIOTIN, 200 nmol
3´- POLYMERASE EXTENSION BLOCK, 200 nmol
3´- FLUORESCEIN, 200 nmol
3´- CHOLESTEROL, 200 nmol
3´- AMINOMODIFIED OLIGO, 200 nmol
3´-THIOL GROUP, 200 nmol
3´- FAM, 200 nmol
3´- PHOSPHORYLATION, 200 nmol

 

OCZYSZCZANIE

OPC purification, 1 micromol
OPC purification, 10 micromol
OPC purification, 20 nmol
OPC purification, 40 nmol
OPC purification, 200 nmol
HPLC purification, 1 micromol
HPLC purification, 20 nmol
HPLC purification, 40 nmol
HPLC purification, 200 nmol
HPLC quality control
 
 •  Oczyszczanie standardowe - produkt końcowy jest wolny od zanieczyszczeń chemicznych (nadmiar soli, grupy zabezpieczające). Ten typ jest odpowiedni do oczyszczania oligonukleotydów o długości 40-50 zasad.
 •  Oczyszczanie OPC (Oligonucleotide Purification Cartridge ) - otrzymany produkt jest pozbawiony zanieczyszczeń chemicznych (nadmiar soli, grup zabezpieczających) i krótszych łańcuchów niezsyntetyzowanych. Ten rodzaj oczyszczania jest wystarczający dla większości zastosowań standardowych.
 • Oczyszczanie HPLC - oligonukleotydy są wysoce efektywnie oddzielone od wszelkich zanieczyszczeń i sekwencji nieprawidłowych. Oczyszczanie HPLC zapewnia bardzo czyste oligonukleotydy odpowiednie do najbardziej wymagających zastosowań.

Oligo DUPLEX

 •  Możemy przygotować DNA o podwójnym łańcuchu (oligo DUPLEX) z komplementarnych łańcuchów jednołańcuchowych ssDNA. Oligo DUPLEX możemy przygotować z zamówionych przez Ciebie oligonukleotydów lub możemy zaprojektować komplementarny ssDNA do oligo dostarczonego przez Ciebie. Niektóre rodzaje reakcji wymagają, aby dwuniciowy DNA (oligo DUPLEX) powstał z komplementarnych oligonukleotydów jednołańcuchowych (ssDNA). Istnieje wysokie ryzyko pojawienia się niepożądanych struktur wtórnych, np. „pętelki do spinek do włosów”, kiedy komplementarne ssDNA są po prostu mieszane w temperaturze laboratoryjnej. Z tego powodu korzystne jest przeprowadzenie hybrydyzacji ssDNA, a tym samym dzięki temu procesowi zmniejsza się ryzyko pojawienia się niepożądanych struktur drugorzędowych w produkcie końcowym                                                
 • Maksymalna długość oligonukleotydu potrzebnego do wytworzenia dupleksu i do jego oczyszczania wynosi 70 zasad. 
 • Możliwość oczyszczenia HPLC

 

Cena za Oligo DUPLEX = cena oligonukleotydów+cena hybrydyzacji+ cena HPLC

 

Oligo modyfikowane PTOs

 Proponujemy również oligonukleotydy modyfikowane przy użyciu wiązania fosforanowego (phosphorothioates). Oligonukleotydy zmodyfikowane tymi środkami są wykorzystywane, gdy potrzebna jest podwyższona odporność na nukleazy lub alternatywnie do syntezy kolejnych modyfikacji. Oligo przenosi grupę zastępczą zamiast jednego natywnie związanego wiązaniem fosforanowym.

Dostępna skala syntezy: 40 nmol, 200 nmol, 1 µmol , 10 µmol