Biovigen - zaopatrzenie laboratoriów
biuro@biovigen.pl | Tel. +48 791555380
zamowienia@biovigen.pl | Tel. +48 438230358

Pozostałe odczynniki

Sondy qPCR

Sondy qPCR

Technologia podwójnie znakowanych sond (stosowane jako sondy typu TaqMan® ulegające reakcji hydrolizy oraz sondy typu Molecular Beacons) wykorzystuje dołączenie na ich końcach znaczników fluorescencyjnych (reporter) oraz na drugim końcu (quencher).

Sondy Taqman (liniowe) przeznaczone są do ilościowego oznaczania produktów PCR, detekcji mutacji i rozróżniania alleli.

Sondy Molecular Beacons (o strukturze „szpilki do włosow“), bardziej specyficzne niż sondy typu TaqMan®, znajdują zastosowanie przy hybrydyzacji RNA in situ, ilościowym oznaczaniu hybrydyzujacych sekwencji i rozróżnianiu alleli.


 
Sonda jest zaprojektowana tak, aby była komplementarna do pewnej sekwencji docelowej wewnątrz wzmocnionego obszaru
(i zawiera na 3`-końcu modyfikację, aby uniknąć wydłużenia). Dopóki sonda pozostaje nienaruszona, bliskość wygaszacza znacznie zmniejsza fluorescencję emitowaną przez

barwnik reporterowy. Po hybrydyzacji z docelową sekwencją, sonda zostaje rozcięta przez aktywność egzonukleazy 5'-3 'polimerazy DNA Taq w fazie wydłużania PCR. To cięcie oddziela fluorofory i zwiększa aktywność fluorescencji reportera.

 

Dostępna skala syntezy: 1 nmol, 5 nmol, 10 nmol, 50 nmol

Najczęściej zamawiana jest skala 5 nmol, która jest wystarczająca na wykonanie ok. 2000 reakcji Real Time PCR

SONDY

probe FAM-BHQ1, 1 nmol
probe FAM-BHQ1, 5 nmol
probe FAM-BHQ1, 10 nmol
probe FAM-BHQ1, 50 nmol
probe HEX-BHQ1, 5 nmol
probe HEX-BHQ1, 10 nmol
probe HEX-BHQ1, 50 nmol
probe Cy3-BHQ2, 5 nmol
probe Cy3-BHQ2, 10 nmol
probe Cy3-BHQ2, 50 nmol
probe Cy5-BHQ2, 5 nmol
probe Cy5-BHQ2, 10 nmol
probe Cy5-BHQ2, 50 nmol

SONDY PULSAR

probe BHQ2-PULSAR, 5 nmol
probe BHQ2-PULSAR, 10 nmol
probe BHQ2-PULSAR, 50 nmol
 

Mono Labelled Pobes Hybridization Probes

 

Zestaw sond do hybrydyzacji (sondy FRET) składają się z dwóch fragmentów oligonukleotydowych.

Jeden z nich posiada fluorofor na końcu 3` (donor), drugi zaś fluorofor znajduje się na końcu 5` (akceptor). Sondy te mają na celu hybrydyzację blisko siebie leżących fragmentów wzdłuż produktu PCR. Zjawisko FRET, dwa fluorofory zlokalizowane w bliskiej odległości przenoszą energię. Jeśli widmo emisji jednego z fluoroforów (dawcy) pokrywa widmo absorpcyjne innego fluoroforu (akceptor), intensywność fluorescencji cząsteczki donora maleje, a absorbowana energia akceptora jest emitowana w postaci fluorescencji o większej długości fali .

 

Znakowanie:

3`FAM,

3`PH-5` CFR 610 (alterantwya do LC red 610 lub Texas Red),

3`PH-5`CFR 635 (alternatywa do LC red 640)