Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
Bioview Target FISH Tissue Matching CE IVD

Bioview Target FISH Tissue Matching CE IVD

Numer katalogowy:Bioview-Target
Certyfikaty:CE-IVD, FDA, IVDR
Detekcja:plazmocyty, CTC

Zautomatyzowane skanowanie fluorescencyjne i analiza komórek docelowych w zawiesinie, wcześniej wybarwionych innym markerem
Aplikacja BioView Target FISH (T-FISH) zapewnia analizę zawartości genetycznej (FISH) określonej, wstępnie wyselekcjonowanej podgrupy komórek docelowych. Najpierw aplikacja skanuje szkiełka zabarwione barwnikiem morfologicznym Giemsa, immunofluorescencyjnymi przeciwciałami (IFL) lub sondami FISH, w celu wykrycia i selekcji określonych typów komórek / grup, a następnie ponownie skanuje te same szkiełka po ich odbarwieniu i ponownym zabarwieniu różne immunofluorescencyjne przeciwciała lub sondy FISH. Dwa skany są tak dopasowane, aby przedstawić dwa obrazy tej samej komórki dla każdej komórki w próbce (morfologia / FISH lub IFL / FISH lub FISH / FISH). System nie wymaga wstępnej separacji komórek na innym urządzeniu.
Metodę T-FISH stosuje się w diagnostyce i obserwacji:

  • ocena choroby resztkowej u pacjentów z białaczką
  • szpiczak mnogi (analiza plazmocytów)
  • ostra białaczka szpikowa
  • przeszczep szpiku kostnego
  • niedopasowanie płci i specyficzna aberracja chromosomowa
  • zespół ciężkiego złożonego niedoboru odporności (SCID)
  • przeszczepienie komórek macierzystych
  • CTC

Metodę Target FISH stosuje się również w następujących przypadkach:

  • Analiza FISH próbek kolejno / jednocześnie wybarwionych immunofluorescencyjnymi przeciwciałami i markerami FISH.
  • Analiza FISH komórek kolejno hybrydyzowanych z mieszaniną kilku różnych sond FISH, aby zapewniź wielokrotną analizę FISH tych samych komórek (multipleksowanie)