Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
Testy na koronawirusa SARS-CoV-2 - Generi Biotech

Testy na koronawirusa SARS-CoV-2 - Generi Biotech

Numer katalogowy:001
Certyfikaty:CE-IVD

Testy CE IVD do wykrywania koronawirusa SARS-CoV-2 oparte na jednoetapowym RT-qPCR przy użyciu sond znakowanych fluorescencyjnie. Metoda wykrywania opiera siÄ™ na oficjalnie zalecanych projektach WHO do wykrywania SARS-Cov-2 i wykorzystaniu zastrzeżonej technologii sondy GEMINI ™.

To rozwiÄ…zanie obejmuje dwa etapy diagnostyki, które zwiÄ™kszajÄ… czuÅ‚ość testów:

  • zestaw do pierwotnego testowania, obejmuje gen N. Test dotyczy konserwatywnych sekwencji grupy Sarbecovirus. Test przeznaczony do pierwotnego testowania wszystkich próbek, dziÄ™ki czemu mamy pierwotnÄ… selekcjÄ™ pacjentów zdiagnozowanych pozytywnie, których próbki należy potwierdzić drugim zestawem
  • zestaw do potwierdzania pozytywnie ocenionych próbek, przy użyciu zestawu ww. Wykrywanie genu RdRP. Test dotyczy sekwencji specyficznych dla SARS-CoV-2. ProtokóÅ‚ zgodny z Charite Berlin.

Monopleksowa konstrukcja wykrywania wirusowego RNA ma wyższÄ… czuÅ‚ość niż wykrywanie multipleksowe i w przypadku tych testów jest to mniej niż 3 kopii wirusa/reakcjÄ™

Zestawy zawierają wszystkie niezbędne odczynniki do przeprowadzenia reakcji.
Zaleca siÄ™ zamawianie zestawów testowych w proporcjach 5:1, co znaczÄ…co obniża koszty wykonania badania.
            
Producent zapewnia dodatkowe rozwiÄ…zanie dla laboratoriów, które muszÄ… potwierdzić jakość analizowanej próbki, aby zapobiec wynikom faÅ‚szywie ujemnym. Pozwala to sprawdzić, czy próbki wymazów zostaÅ‚y skutecznie pobrane i czy metoda ekstrakcji RNA dziaÅ‚a również skutecznie.
Za pomocÄ… zestawu wykrywamy ludzkie mRNA, oparte na genie B2M, dziÄ™ki temu sprawdzany jest caÅ‚y proces preanalityczny, zwykle w przypadku wykrycia wirusowego RNA SARS-CoV-2. W przypadku, gdy jakakolwiek próbka odbiega od serii (lub w ogóle nie jest wykrywana), zaleca siÄ™ nowe pobranie i ponownÄ… analizÄ™ próbki.