Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
IhcDirect EMA Ab

IhcDirect EMA Ab

Kategoria:IHC - 10 minut
Numer katalogowy:K31040
Certyfikaty:IVD
Detekcja:Clone C137

ihcDirect EMA Ab jest to przeciwciaÅ‚o przeciwko ludzkiemu antygenowi nabÅ‚onkowemu ( Epithelial Membrane Antigen) / (EMA, Clone C137)  znakowane spolimeryzowanÄ… peroksydazÄ… chrzanowÄ… (polyHRP) i jest przeznaczone do użytku laboratoryjnego w celu jakoÅ›ciowej identyfikacji pod mikroskopem Å›wietlnym obecnoÅ›ci EMA w skrawkach utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie (FFPE) i/lub tkankach zamrożonych (FT) za pomocÄ… badaÅ„ immunohistochemicznych (IHC). 

KlinicznÄ… interpretacjÄ™ jakiegokolwiek barwienia lub jego braku należy uzupeÅ‚nić badaniami morfologicznymi z użyciem odpowiednich kontroli i należy jÄ… ocenić w kontekÅ›cie historii choroby pacjenta oraz innych testów diagnostycznych i odpowiednich kontroli zinterpretowanych przez wykwalifikowanego patologa i/lub lekarza.

Producent: NOVODIAX