Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
IhcDirect Mart-1 Ab-Blk

IhcDirect Mart-1 Ab-Blk

Kategoria:Life Science
Numer katalogowy:K46009
Certyfikaty:IVD

IhcDirect Mart-1 Ab-Blk Spolimeryzowane przeciwciało anty Mart-1 (Melan A) znakowane peroksydazą chrzanową (pHRP) (Mart-1 pHRP) jest przeznaczone do użytku laboratoryjnego w celu jakościowej identyfikacji pod mikroskopem świetlnym obecności melanu A w skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie lub w tkankach zamrożonych przy użyciu metod immunohistochemicznych (IHC).
Kliniczna interpretację każdego barwienia lub jego braku należy uzupełnić badaniami morfologicznymi z użyciem odpowiednich kontroli i ocenić w kontekście historii klinicznej pacjenta i innych testów diagnostycznych przez wykwalifikowanego patologa / lekarza.

Ten koniugat został wstępnie rozcieńczony i zoptymalizowany do użytku IHC bez dalszego rozcieńczania.                                                                                                               

Podsumowanie i wyjaśnienie:
Przeciwciało Mart-1 rozpoznaje Melan A, białko o 118 aminokwasach, które jest antygenem różnicującym melanocyty. Występuje w melanocytach skóry normalnej, siatkówce, znamionach oraz w ponad 85% czerniaków (Orchard GE, 1998; Kageshita T, 1997). To przeciwciało nie barwi tkanek normalnych ani nowotworowych pochodzących z linii innych niż melanocyty. Kluczowym składnikiem tego zestawu jest spolimeryzowana peroksydaza chrzanowa (pHRP) znakowana mysim przeciwciałem monoklonalnym przeciwko ludzkiemu Mart-1 (klon A103). Ihc Blocker dostarczony w zestawie używany przed zastosowaniem koniugatu pHRP-Mart-1 zmniejszy tło i nieswoiste zabarwienie. W tym zestawie zastosowano chromogen 3,3’diaminobenzydynę (DAB).