Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
IhcDirect Mart-1 Ab-Blk

IhcDirect Mart-1 Ab-Blk

Kategoria:IHC - 10 minut
Numer katalogowy:K46009
Certyfikaty:IVD

Spolimeryzowane przeciwciaÅ‚o anty Mart-1 (Melan A) znakowane peroksydazÄ… chrzanowÄ… (pHRP) (Mart-1 pHRP) jest przeznaczone do użytku laboratoryjnego w celu jakoÅ›ciowej identyfikacji pod mikroskopem Å›wietlnym obecnoÅ›ci melanu A w skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie lub w tkankach zamrożonych przy użyciu metod immunohistochemicznych (IHC).
KlinicznÄ… interpretacjÄ™ każdego barwienia lub jego braku należy uzupeÅ‚nić badaniami morfologicznymi z użyciem odpowiednich kontroli i ocenić w kontekÅ›cie historii klinicznej pacjenta i innych testów diagnostycznych przez wykwalifikowanego patologa / lekarza. Ten koniugat zostaÅ‚ wstÄ™pnie rozcieÅ„czony i zoptymalizowany do użytku IHC bez dalszego rozcieÅ„czania.                                                                                                               

Podsumowanie i wyjaśnienie
PrzeciwciaÅ‚o Mart-1 rozpoznaje Melan A, biaÅ‚ko o 118 aminokwasach, które jest antygenem różnicujÄ…cym melanocyty. WystÄ™puje w melanocytach skóry normalnej, siatkówce, znamionach oraz w ponad 85% czerniaków (Orchard GE, 1998; Kageshita T, 1997). To przeciwciaÅ‚o nie barwi tkanek normalnych ani nowotworowych pochodzÄ…cych z linii innych niż melanocyty. Kluczowym skÅ‚adnikiem tego zestawu jest spolimeryzowana peroksydaza chrzanowa (pHRP) znakowana mysim przeciwciaÅ‚em monoklonalnym przeciwko ludzkiemu Mart-1 (klon A103). Ihc Blocker dostarczony w zestawie używany przed zastosowaniem koniugatu pHRP-Mart-1 zmniejszy tÅ‚o i nieswoiste zabarwienie. W tym zestawie zastosowano chromogen 3,3’diaminobenzydynÄ™ (DAB).