Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
EliGene Gel DNA MiniPrep

EliGene Gel DNA MiniPrep

Kategoria:Life Science
Numer katalogowy:417050

EliGene® Gel DNA MiniPrep jest przeznaczony do izolacji fragmentów DNA (80 bp do 10 kbp) ze standardowego lub niskotopliwego żelu agarozowego. W zależnoÅ›ci od rozmiaru fragmentu DNA odzyskiwanie do 90% uzyskuje siÄ™, gdy DNA można eluować w objÄ™toÅ›ci od 30 do 50 µl. EliGene® Gel DNA MiniPrep wykorzystuje kolumny obrotowe z krzemionkÄ…, aby zapewnić wysokie stężenie i jakość DNA wyizolowanego z plastrów żelu agarozowego. DNA wyizolowane za pomocÄ… EliGene® Gel DNA MiniPrep jest natychmiast gotowe do użycia.

CaÅ‚Ä… procedurÄ™ można zakoÅ„czyć w mniej niż 20 minut, w zależnoÅ›ci od liczby przetwarzanych próbek. Wszystkie odczynniki sÄ… gotowe do użycia, a EliGene® Gel DNA MiniPrep zawiera wszystkie materiaÅ‚y eksploatacyjne. Dostarczone bufory zostaÅ‚y zoptymalizowane i nie wymagajÄ… monitorowania pH.