Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
EliGene Gel DNA MiniPrep

EliGene Gel DNA MiniPrep

Kategoria:Life Science
Numer katalogowy:417050

EliGene® Gel DNA MiniPrep jest przeznaczony do izolacji fragmentów DNA (80 bp do 10 kbp) ze standardowego lub niskotopliwego żelu agarozowego. W zależności od rozmiaru fragmentu DNA odzyskiwanie do 90% uzyskuje się, gdy DNA można eluować w objętości od 30 do 50 µl. EliGene® Gel DNA MiniPrep wykorzystuje kolumny obrotowe z krzemionką, aby zapewnić wysokie stężenie i jakość DNA wyizolowanego z plastrów żelu agarozowego. DNA wyizolowane za pomocą EliGene® Gel DNA MiniPrep jest natychmiast gotowe do użycia.

Całę procedurę można zakończyć w mniej niż 20 minut, w zależności od liczby przetwarzanych próbek. Wszystkie odczynniki są gotowe do użycia, a EliGene® Gel DNA MiniPrep zawiera wszystkie materiały eksploatacyjne. Dostarczone bufory zostały zoptymalizowane i nie wymagają monitorowania pH.