Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
gb Basic Reverse Transcription Kit

gb Basic Reverse Transcription Kit

Kategoria:Life Science
Numer katalogowy:3070

gb Basic Reverse Transcription Kit jest przeznaczony do odwrotnej transkrypcji przy użyciu enzymu odwrotnej transkryptazy MMLV. Enzym ten przekształca RNA w cDNA (DNA komplementarne) w jednym kroku (bez denaturacji), wystarczy dodać szablon RNA. gb Basic Reverse Transcription Kit zawiera bufor, dNTP, startery (heksamery, oligo (dT) VN) i enzym odwrotną transkryptazę (MMLV), który przekształca RNA w cDNA, który można analizować w PCR. Odwrotna transkryptaza MMLV pochodzi z wirusa mysiej białaczki Moloneya.


Parametry produktu:

  • Produkt przygotowywany jest w postaci dwuskładnikowej, wystarczy dodać tylko próbkę RNA po zmieszaniu składnika A (roztwór) i składnika B (enzym);
  • 2x stężoną mieszaninę wystarczająca na 20 reakcji;
  • Transkrypcja RNA na cDNA zachodzi jednoetapowo, bez konieczności uprzedniej denaturacji;
  • Ilość RNA wejściowa do odwrotnej transkrypcji wynosi 100–1000 ng;
  • Odwrotna transkryptaza jest transkryptazą M-MLV, która skutecznie syntetyzuje cząsteczki cDNA o długości do 13 kilozasad w optymalnej temperaturze 42 ° C;
  • W mieszaninie znajdują się oligonukleotydy poli (dT) i zdegenerowane heksamery, co oznacza, że zestaw może być również używany do odwrotnej transkrypcji RNA bez poli (A).

Porównanie dostępnych Master Mixów znajduje się tutaj: tutaj